Wedstrijd bokser van

Xavier ETNAL (bokser van Boksclub Twente bokst zijn 1e partij tegen Serge van der Pluijm in Zwartewaal


Zwartewaal - Zaterdag 7 oktober 2023 - 1e ronde: Jermaine "Xavier ETNAL" (hierna Jermaine genoemd) uit de blauwe hoek bokser van Boksclub Twente, bokst zijn 1e bokspartij tegen de bokser “Serge van der Pluijm” uit de rode hoek van Boxing Godschalk (hierna tegenstander genoemd). Jermaine blijft zijn linker jab gebruiken en houd zijn tegenstander mooi op afstand. Een paar geweldige stoten op de lichaam van de bokser, van Jermaine. Die krijgt hij als een kadootje. De tegenstander weet niet wat hij moet doen tegen de sterke bokser Jermaine van Boksclub Twente. Hij houdt zijn handen mooi hoog maar is even de weg kwijt. Jermaine geeft een linker schijn stoot gevolgd door een prachtige rechtse directe op de chin van de tegenstander, waar je “U” tegen zegt en daar wankelt hij op zijn beentjes, is de kluts even kwijt weet niet waar hij nu is, nog een stoot van Jermaine en zijn tegenstander zou naar de vlakte gaan.

De scheidsrechter grijpt in, om de bokser 8 tellen rust te geven. Hij probeert na het 8 tellen rust onder de stoten van Jermaine te komen. Jermaine bokst als een leeuw, beide boksers clinchen, Jermaine plaatst onder het clinchen harde stoten op het lichaam van zijn tegenstander. Ze komen uit de clinch en Jermaine incasseert een linker hoek, wankelt niet, zijn ogen blijven helder en kijken hongerig en blijft mee boksen met zijn tegenstander en neemt de buitenafstand. Jermaine geeft een linkse directe gevolgd door een rechtse directe helaas mist hij met de rechtse directe. Links links rechts, links links rechts van Jermaine naar zijn tegenstander. De bokser wilt steeds op de binnenafstand boksen en gaat telkens naar het lichaam van Jermaine. Om vervolgens een leverstoot te plaatsen gevolgd door een linker directe naar chin van Jermaine. De linkerhoek veegt over de chin van Jermaine heen. Jermaine heeft een ingebouwde radar in zijn hoofd en ontwijkt de hoeken die de bokser probeert te plaatsen op zijn chin.

2e ronde: Na de bel neemt de Jermaine zijn plaats in het midden van de ring, zelfvertrouwd en positief, en wilt de boks partij gaan bepalen. Jermaine blijft zijn linker directe (linker jab) gebruiken, hij wilt zijn tegenstander blijven prikken met zijn linker hand om vervolgens een bommetje los te laten met zijn rechtse op de kin van zijn tegenstander. Wat een geweldige gevecht levert Jermaine in het ring. Zijn tegenstander wilt op binnenafstand boksen en wilt Jermaine niet de ruimte te geven om te boksen. Hij blijft clinchen en gaat telkens met zijn hoofd naar beneden en krijgt van de scheidsrechter een waarschuwing van, “hou je hoofd omhoog”. Maar helaas gaat er geen punt ervan af. Beide bokser geven en nemen, maar Jermaine heeft in de 2e ronde nog een prachtige rechtse bom afgevuurd op de kin van zijn tegenstander waardoor hij in dekking moet gaan. En daar barst Jermaine los met prachtige stoten, hij drijft zijn tegenstander in de hoek, en zet hem onder de druk, maar nog géén knaller met zijn rechter hand. De bokser is uit op een clinch met Jermaine. Slaat zijn armen om Jermaine heen en gaat clinchen. De scheidsrechter haalt ze uit elkaar en beide boksers gaan op buitenafstand boksen, Jermaine laat een linker jab los recht op de kin af van zijn tegenstander de koppie slaat naar achteren over. De bokser komt in actie en valt aan door onder de stoten van Jermaine te duiken en countert met een linker hoek naar het lever op naar de kin gevolgd door een rechtse directe naar de kin van Jermaine. Jermaine moet achteruit boksen, incasseert de linker hoek en moet clinchen. De tegenstander van Jermaine is een sterke bokser, counter met een linker hoek en bam raak op de chin van Jermaine. De bokser gaat terug in zijn dekking en Jermaine bokst terug op de dekking van zijn tegenstander. Jermaine kan de hoeken van zijn tegenstander incasseren en bokst door wat een sterke man die Jermaine! Jermaine laat een reeks van combinatie’s los op de dekking van de bokser. Aanval van Jermaine word overgenomen door de bokser en Jermaine moet achteruit boksen en dat doet hij goed alhoewel hij een paar hoeken moest incasseren. Jermaine weet nog geen antwoord te kunnen vinden op de linker hoek van de bokser. Jermaine mist met zijn linker jab, stapt achteruit en daar is de bel voor de 3e ronde.

3e ronde: In de hoek krijgt Jermaine tactische instructie’s van zijn boks coach. Een slokje water, even de zweet van de voorhoofd weg vegen en goed luisteren naar wat de boks coach zegt. Alles even op een rijtje zetten, Jermaine heeft een paar hoeken moeten incasseren van zijn sterke tegenstander. Jermaine moet een stapje achteruit zetten wanneer de gong gaat, de bokser gaat volop in het boksen en geeft een dubbbele linkse gevolgd door een linker hoek naar het hoofd van Jermaine. Jermaine heeft echt een ingebouwde radar in zijn hoofd en wuift de aanval met gemak weg en neemt de aanval over van zijn tegenstander door een linkse en een rechtse directe te plaatsen op het hoofd van de bokser, die telkens onder stoten door probeert te komen. Jermaine incasseert een rechtse directe van zijn tegenstander. Jermaine is- en blijft hongerig, en neemt de initiatief en laat een linkse directe los op het hoofd van zijn tegenstander. De bokser blijft maar komen en blijft alsmaar duiken onder de stoten door van Jermaine, en probeert steeds te clinchen met Jermaine. Maar let op Jermaine laat het oog van de tijger niet los, en gooit een paar geweldige rechtse directe’s naar het hoofd van zijn tegenstander.

En ”BaááááámMm” daar komt die weer…. de rechter vuist van Jermaine valt precies op de kin van de bokser, de mond van de bokser valt open, hoofd knikt naar achteren, zijn knietjes knikken, met zwakke beentjes wankelt de bokser terug en valt in de touwen. Jermaine voert de druk op en geeft een X aantal stoten op de bokser. Wilt het afmaken. De scheidsrechter grijpt te snel in, waardoor Jermaine de werk niet af kon maken. De tegenstander krijgt in de 3e ronde voor de 2e keer 8 tellen. Jermaine gaat naar de verkeerde hoek, hij moet staan in de neutrale hoek daar word hij op aangewezen door de scheidsrechter. Zo krijgt de tegenstander meer tijd om te hersellen. Waardevolle seconden in de voordeel van de bokser die aangeslagen is door de rechter hand van Jermaine. Wij weten het, Jermaine word de winnaar van zijn 1e bokspartij in Zwartewaal. Na het 8 tellen gaat het boksen door, de 3e ronde is nog niet voorbij. Nog eventjes en de gong zal afgaan. De bokser probeert op buitenafstand een combinatie te geven door een linkerhoek rechtse directe te plaatsen op de kin van Jermaine. Jermaine ontwijkt ze en neemt het over door op het lichaam te gaan. Jermaine gaat op buitenafstand boksen, en opent de aanval met een linker directe en stapt in op de binnenafstand en zet de bokser nogmaals onder druk. En blijft stoten, de bokser is in dekking. In de paar laatste secondes plaats Jermaine nog een linker jab op de kin van zijn tegenstander. En krijgt een linker hoek terug, nog geen antwoord op de linker hoek van Jermaine. De bokser is in paniek geeft een linker directe, Jermaine incasseert en neemt over met een rechtse directe pal in het gezicht van de bokser. De tegenstander neemt het weer over, een paar stoten moet Jermaine incasseren. En de gong gaat af, 3e en laatste ronde is voorbij.

Beide boksers deden het prima. Jermaine deed het beter dan prima ondanks zijn 1e bokspartij. De jury heeft besloten dat de tegenstander van Jermaine de boks partij op punten heeft gewonnen, ondanks dat de tegenstander van Jermaine in de 1e en in de 3e ronde 8 tellen rust kreeg. Jermaine “Eye of the Tiger”, wij bedanken jou voor de geweldige boks partij die je hebt neergezet. Voor ons ben jij de winnaar.

Bron: Nejat Kara Sr^ 🖤

© Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.


Ons adres:

Boksclub Twente
Noorderhagen 16
7511 EL Enschede
Email: info@boksclubtwente.nl