Wedstrijd bokser van Boksclub Twente

Xavier ETNAL bokst tegen Sem MAKATA in Rotterdams Boksgala


Zaterdag 11 november 2023:

Rotterdams Boks Gala

Uit de RODE HOEK, wedstrijd bokser van Boksclub Twente, Xavier Etnal bokst tegen de wedstrijd bokser uit de BLAUWE HOEK Sem MAKATA van The Boxing Club Almelo.

1e ronde een donkere zaal, spotlight staan gericht op het midden in van de ring. De scheidsrechter roept beide bokser naar het midden van de ring en spreekt ze aan. Na het preek van de scheidsrechter mogen de helpers de ring uit stappen. En beide boksers mogen naar hun eigen hoek. Xavier Etnal onze bokser van “Boksclub Twente” bokst tegen Sem Makata (hierna tegenstander genoemd) van “The Boxing Club Almelo”. Xavier uit de Rode hoek is een stukje langer langer dan de bokser uit de blauwe hoek. En daar gaat de gong voor de 1e ronde. De tegenstander maakt een loopje naar de midden van de ring en probeert de wedstrijd direct te bepalen. Xavier rustig, koel en houdt de overzicht op zijn tegenstander. Beide boksers staan links voor, sterke been achter, sterke hand beide kin om géén klap op te vangen. Daar komt de eerste linkse voorhand van Xavier aan op de kaak van zijn tegenstander. Die aan het dreigen is. Maar daar uit het niets plaatst Xavier een rechtse directe stoothand op het gelaat van zijn tegenstander, een dikke punt voor Xavier. Tegenstander probeert de druk op te voeren bij Xavier. Xavier heel soepeltjes en lenig, en bokst goed op de buitenafstand door achter uit stapjes te zetten. Er worden heen weer treffers en missers geplaatst, meeste treffers is van Xavier die onder het stoten een linker opstoot op de jaw van zijn tegenstander plaatst. Een mooie treffer van Xavier en de koppie van zijn tegenstander slaat lichtjes naar achterover. Daar kijkt de tegenstander van Xavier op. Xavier neemt het over uit de midden van de ring en voert de druk op zijn tegenstander. Een linkse directe voorhand van de tegenstander, Xavier laat zijn tegenstander ruim missen. En blokkeert de stoten van zijn tegenstander. Xavier heel verstandig aan het boksen en geeft een linker voorhand op het gelaat van zijn tegenstander die vol raak is. Een één tweetje van de tegenstander die in de lucht blijven hangen en Xavier neemt het over, en raakt zijn tegenstander binnendoor. Er word geclincht, en ze moeten naar de midden van de ring verder boksen van de scheidsrechter. Een mooie binnendoor rechtse stoothand van Xavier op het gelaat van zijn tegenstander. Een “iron mike tyson” aanval van Xavier die vol raak is. Xavier soepeltjes op zijn teentjes, op de buitenafstand. Tegenstander is aan het dreigen, maar Xavier trapt er niet in. Een combinatie van 3 stoten op het lichaam van de tegenstander van Xavier. En weer op buitenafstand boksende Xavier is de boks wedstrijd aan het bepalen. Aanval van de tegenstander worden geblokt en overgenomen met een countertje van één tweetje van Xavier op het hoofd van zijn tegenstander. Die nog geen antwoord heeft kunnen vinden op de rake klappen die hij heeft gekregen van Xavier. En weer een één tweetje van Xavier, gevolgd door een linker voorhand op de hoofd van de tegenstander. Xavier jaagt zijn tegenstander en deelt een X aantal treffers op het lichaam en hoofd van zijn tegenstander. Xavier voelt zich naarmate de boks wedstrijd zich vorderd, sterker, zekerder en fitter. En uit de hoek luistert Xavier goed naar zijn boks coach. En weer een tik met de linker directe voorhand van Xavier op de hoofd van zijn tegenstander. Xavier blijft zijn tegenstander maar plagen met zijn linker directe voorhand, geeft af en toe ook nog eens een binnendoor linker hoek naar de kaak van zijn tegenstander. De gong gaat… einde ronde 1.

2e ronde: in zijn hoek luister Xavier goed naar wat zijn boks coach hem te vertellen heeft. Hij krijgt instructies en tactische informatie om zijn tegenstander ten val te brengen. De gong gaat, helpers weg ronde 2 begint. Beide bokser direct naar de midden van de ring. Xavier geeft in zijn loopje naar het midden van de ring een linker directe voorhand op de snuit van zijn tegenstander die het overneemt met een linker directe voorhand maar het blijft bij een misser. Xavier danst om zijn tegenstander heen en geeft telkens een linker directe plaag stoot op de hoofd van zijn tegenstander en valt nu aan met een aantal combinatie’s waarvan missers en treffers zijn. En gaat verder op de buitenafstand boksen met zijn tegenstander. Die nog géén antwoord heeft kunnen vinden op de plaag stoten- en combo stoten van Xavier. De tegenstander probeert wat, maar komt er niet echt mee door bij Xavier. Xavier bokst heel makkelijk zijn tegenstander uit, stapt in vanuit de buitenafstand naar de halve afstand en plaatst een linker directe voorhand plaagstoot en stapt weer uit naar de buitenafstand. Hij bokst het super goed uit. Super mooi om dit te zien. En ja daar sta je dan midden in de ring niet wetend hoe je moet boksen tegen een sterke bokser als Xavier. Je hoort uit de hoek dat je je handen omhoog moet houden, en je kin op je borst. Maar dan toch komt Xavier geweldig door met zijn linker plaagstoot. Het hoeft geen KO stoot te zijn, maar dat beetje plaagstoot zorgt ervoor dat de tegenstander duizelig begint te worden en voor je het weet ga je neer en/of krijg je 8 tellen. Xavier in het midden van de ring, laat zijn tegenstander af en toe boksen en neemt het over door prachtige combinatie’s op het lichaam en dan naar het hoofd toe. En bokst uit de midden van de ring. Xavier krijgt een linker directe voorhand op zijn hoofd van zijn tegenstander, maar neemt het over met een één tweetje. En ontwijkt een linker hoek van zijn tegenstander, waarna hij het weer overneemt met een één tweetje. En blijft plagen met zijn linker voorhand. Xavier moet even een rechtse directe/lange hoek incasseren. Maar daar heeft Xavier geen last van en bokst verder. Heeft de hart van de leeuw, en de oog van de tijger. Houdt de wedstrijd goed overzichtelijk op zijn tegenstander en luistert goed naar zijn hoek. Ja daar komt de rechtse knaller van Xavier op de hoofd van zijn tegenstander, die achteruit moet boksen. Xavier is nu op de jacht, jaagt zijn tegenstander op door een combinatie’s van stoten te geven zowel op het lichaam als op het hoofd. Tegenstander duikt met zijn hoofd weg en is wild om zich heen aan het slaan. En daar plaatst Xavier een mooie linker directe voorhand treffer op het gelaat van zijn tegenstander, waar zijn hoofd naar achteren moet knikken. Prachtig om het te zien. Beide boksers clinchen, en de scheidsrechter roept, “BREAK!”. Beide boksers gaan uit elkaar en delen geen stoot uit tot het weer mag van de scheidsrechter. Respect voor beide boksers! Een linker directe voorhand geïncasseerd door Xavier. Maakt niet veel uit voor de “Black Panther”, die op de jacht is om zijn tegenstander naar de vlakte te slaan. Een mooie rechste directe stoothand van Xavier. Mooi ontweken die rechtse directe stoothand van zijn tegenstander door te duiken onder de stoot. En daar komt de keiharde rechtse directe voorhand van Xavier vol in het gelaat van zijn tegenstander die nu echt moet gaan clinchen met Xavier. Beetje trekken en duwen onder het clinchen, ennnn “Stop!” zegt de scheidsrechter ze mogen weer verder boksen. Op het eind van de laatste 10 seconden voor de bel geeft Xavier een prachtige linker directe voorhand stop stoot vol in het gezicht van zijn tegenstander. Gevolgd door een rechtse hoek/directe van Xavier op het hoofd van zijn tegenstander. Daar gaat de gong… einde ronde 2.

3e ronde: De 3e en laatste ronde beide boksers hebben hun instructies ontvangen van hun boks coach tijdens hun rust pauze. Het is over en weer stoten met enkele stoten zoals een linker directe, of een rechtse directe stoothand. Met meer treffers van Xavier die het overneemt met een één tweetje op het hoofd van zijn tegenstander. Xavier, de “Black Panther” jaagt zijn tegenstander op met mooie harde stoten gewisseld met plaag stoten. Een één tweetje van Xavier en direct in de verdediging door de stoten van zijn tegenstander te blokken en te gaan counteren met een één tweetje. Xavier heeft zijn strategie goed door bedacht met zijn boks coach en de tegen partij- tegenstander hebben daar geen antwoord op kunnen vinden. Bam een linker directe voorhand en weg is Xavier. En opnieuw… en opnieuw… tik en weg is Xavier op de buitenafstand aan het boksen. We wachten op de rechtse directe stoothand van Xavier…. komt die nog? De boks partij in de volle gang, de tegenstander geeft een mooie lange directe stoothand op de hoofd van Xavier. Beide boksers nemen en geven… een mooie linker directe voorhand, rechter directe stoothand van de tegenstander op de gelaat van Xavier. Zoals gezegd, voor Xavier lijken de stoten die hij incasseert “easy cakes” op z’n best gezegd. Want Xavier bokst door, laat zien dat hij de boks partij aan het bepalen is en komt terug met een paar super mooie combinatie’s op het hoofd en lichaam van zijn tegenstander. Dat is de antwoord van Xavier. Tegenstander van Xavier, begint het spel door te krijgen. Hij stapt in uit de buitenafstand naar de halve afstand en geeft Xavier een linker directe voorhand en stapt uit naar de buitenafstand gevolgd door een linker directe voorhand die raak is. En geeft onder tussen een linker opstoot rechter opstoot op de lichaam van Xavier. Xavier op zijn beurt stapt in op de halve afstand en geeft een prachtige knal (rechter directe stoothand) op de mild van zijn tegenstander. En stapt uit naar de buitenafstand. Xavier staat op de buitenafstand en kijkt goed naar zijn tegenstander. Net of hij zijn tegenstander aan het lezen is. Kijken wat hij gaat doen. Xavier slipt naar links met zijn hoofd, slipt naar rechts met zijn hoofd, geeft een schijn stoot linker voorhand. En blijft op de buitenafstand en leest zijn tegenstander uit. Laat zijn tegenstander heel veel missen, net of het een sparringsessie is op de donderdag avond bij Boksclub Twente. Tegenstander valt aan met een linker directe voorhand, rechter directe stoothand, en sluit af met een linker hoek naar het hoofd van Xavier. Maar dat is net niet genoeg om Xavier onder druk te zetten. Xavier ontwijkt de aanval en neemt het heel makkelijk over door een enkele linker directe voorhand te geven op het hoofd van zijn tegenstander. Hij is zijn tegenstander weer aan het plagen met zijn linker directe voorhand. Is hij zijn tegenstander soms aan het straffen door niet zijn rechter stoothand te gebruiken. Linker directe voorhand schijnstoot, gevolgd door een rechter directe stoothand linker directe voorhand op het lichaam van zijn tegenstander. En weer één tweetje van Xavier en gaat in dekking om de stoten van zijn tegenstander te blokken en neemt het over door een linker directe voorhand op het lichaam te plaatsen. Mooie treffers van beide boksers die even beide een stoot van elkaar moeten incasseren. Xavier plaagt zijn tegenstander door enkele stevige stoten zowel links als rechts uit te delen. Laat zijn tegenstander veel missen en neemt het over door te counteren. Xavier is heel erg lenig op zijn teentjes, dwarrelt rond als een “butterfly” en steekt in als een “bee”. Mooi gedaan Xavier prachtig uitgebokst je tegenstander. Nog tien seconden voor de einde van de 3e ronde en daar gaat de gong.

Uitslag jury… beide boksers naar het midden van de ring. In het midden staat de scheidsrechter. Wiens hand gaat omhoog? De jury spreekt, een split decision 2 tegen 1, de winnaar uit deze boks wedstrijd is de bokser uit de RODE HOEK, “Xavier Etnal”. Xavier hoort de uitslag en steekt zijn armen omhoog en laat zich vallen op zijn knieën. Hij is erg blij met de uitslag. Ook wij zijn erg blij met de winst van Xavier. De leden en de bestuur van Boksclub Twente feliciteren Xavier Etnal met zijn behaalde winst in de Rotterdamse Boksgala.

Bron/Verslag: videobeelden

© Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.


Ons adres:

Boksclub Twente
Noorderhagen 16
7511 EL Enschede
Email: info@boksclubtwente.nl