Verlies bij Boksgala in Zwartemeer

Uit de rode hoek Xavier Etnal bokst tegen Jesse Ngimbi uit de rode hoek van Zwolsche Boksclub.


Zaterdag 16 maart 2024:

Boksgala Zwartemeer – Zaterdag 16 maart 2024: Uit de rode hoek Xavier Etnal bokst tegen Jesse Ngimbi uit de blauwe hoek, wedstrijd bokser van Zwolsche Boksclub (hierna: tegenstander genoemd).

De 1e ronde: En daar staat Xavier tegenover zijn tegenstander, zelfverzekerd en hongerig om de boks partij te gaan winnen. Nog een paar tactische instructies van zijn boks coach en daar gaat de gong. Xavier kiest er voor om aan de kant van de touwen te gaan boksen. Tegenstander blijft op Xavier af komen en probeert Xavier onder druk te zetten. Een paar mooie stoten van Xavier op het hoofd van Xavier. Xavier incasseert een paar stoten maar blijft mee knokken. Einde ronde 1.

De 2e ronde: De gong gaat af voor ronde 2. Een drukkende tegenstander die vooral aan het clinchen is met Xavier. En van daar uit probeert hij een gelukstreffer te plaatsen bij Xavier. Xavier moet zijn boks stijl wijzigen om de partij naar zich toe te trekken, maar doet dat nog niet. Tegenstander probeert Xavier telkens in de hoek te zetten. Hij zet zijn voorhoofd op de borst bij Xavier en probeert van daaruit met hoeken en opstoten door te komen bij Xavier. Mooie opstoot van Xavier waardoor de hoofd van zijn tegenstander omhoog knikt en geeft een rechtse stoothand op de hoofd van zijn tegenstander. Mooi gedaan Xavier. Xavier blijft dit herhalen bij zijn tegenstander die op de binnen afstand wilt knokken met Xavier. Nog een mooie rechtse opstoot gevolgd door een linkse directe voorhand van Xavier die raak is bij zijn tegenstander. Tegenstander krijgt de melding van de scheidsrechter dat hij zijn hoofd hoog moet houden. Daar komt de gong einde ronde 2.

De 3e ronde: De gong gaat af voor beide boksers. Xavier moet dit ronde winnen. Met punt maar het liefst met een KO. Gaat het lukken? Xavier plaatst een mooie lange directe voorhand in het gelaat van zijn tegenstander. Die heeft de tegenstander zeker gevoeld. Maar komt terug met een lange linker hoek op het hoofd bij Xavier. De rollen draaien om en Xavier zet zijn tegenstander vast in de hoek en blijft hem plagen met zijn voorhand gevolgd door een rechtse directe stoothand. Rommelig boksende tegenstander die het conditioneel gezien het zwaar heeft, plaatst een soort rare gelukstreffer bij Xavier. Scheidsrechter komt tussen in en Xavier krijgt helaas 8 tellen. Xavier protesteert (gelijk heeft hij), waarom die 8 tellen nou? De boks partij gaat verder, een stopstoot van de tegenstander. Scheidsrechter waarschuwt de tegenstander niet binnen handschoen stoten. Eigenlijk is dit al een paar keer gebeurt waardoor tegenstander eigenlijk gediskwalificeerd zou moeten worden. Raar wereld in de ring. Weer een mooie rechter hand van Xavier. Een mooie rechter opstoot rechter directe voorhand van Xavier bij zijn tegenstander. Weer een waarschuwing van de scheidsrechter bij de tegenstander van Xavier, hou je hoofd hoog. Xavier incasseert, maar plaatst ook prachtige harde stoten bij zijn tegenstander. Een rechter directe stoothand naar het lichaam van zijn tegenstander, gevolgd door een linker directe voorhand naar het hoofd van zijn tegenstander. Xavier heeft mooi en hard geknokt. Einde ronde 3.

Uitslang: Xavier verliest de boks partij 3 tegen 0. Super raar wereld, Xavier heeft goed gebokst. Het zou uitslag zou eigenlijk precies andersom moeten zijn. Maar goed, dat is de beslissing van de jury. Op naar de volgende boks partij Xavier. Hou de oog van de tijger!

Bron/Verslag: videobeelden

© Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.


Ons adres:

Boksclub Twente
Noorderhagen 16
7511 EL Enschede
Email: info@boksclubtwente.nl