Wedstrijd bokser van

Thomas Habbing (bokser van Boksclub Twente bokst tegen Tunahan Toptas van The Boxing Club Almelo


Boksen in Klazienaveen:

Zaterdag 28 oktober 2023:

Uit de rode hoek boksen “Cesar Bleeker” en “Thomas Habbing” voor de boksvereniging Boksclub Twente uit Enschede. De tegenstander van “Cesar Bleeker’ is de bokser van Bv Assen “Keano Kuiling”. En de tegenstander van “Thomas Habbing” is de bokser van The Boxing Club Almelo, “Tunahan Toptas”.

Verslag/video over: Thomas Habbing vs Tunahan Toptas (hierna tegenstander genoemd).

Ronde 1: we wachten op de gong. De scheidsrechter roept beide boksers naar de midden van de ring en legt de spelregels uit. Beide boksers mogen terug naar hun eigen hoek. Helpers weg, de gong voor de 1e ronde gaat af. Thomas boksend uit de midden van de ring word door zijn tegenstander uit het midden van de ring weg gebokst door zijn tegenstander die goed met zijn boven lichaam aan het bewegen is van links naar rechts slipt, en van links naar rechts blijft rollen onder de stoten van Thomas door. Thomas zelf verzekerd bokst met de rug aan de kant van de touwen. Er worden door beide boksers heen en weer met treffers en missers gebokst. Een linker hoek mis, een rechter hoek mis van Thomas. Tegenstander deinst terug en stapt in na de hoeken van Thomas. Blijft niet constant mee boksen met Thomas, maar laat Thomas boksen met missers die in de lucht blijven hangen. Thomas nu terug in het midden van de ring. Thomas een dubbele linker directe (mis), een linker directe van zijn tegenstander (treffer), valt Thomas niet direct aan, blijft kijken en is Thomas aan het lezen. Mooi lage rechter stoot naar het lichaam van Thomas, gevolgd door een linker van zijn tegenstander naar het hoofd van Thomas. Hmmm… Thomas veel missers, zoals een rechter opstoot die in de lucht blijft steken of een linker hoek die ook in de lucht blijft hangen. Tegenstander blijft kalm en is Thomas aan het lezen, zover ik het kan zien van de videobeelden. Tegenstander laat Thomas veel missen, en countert na de missers van Thomas door een linker jab of een linker hoek naar hoofd van Thomas. Geen harde treffers, maar het lijken wel punten voor de tegenstander. Thomas geeft zijn plek midden van de ring weg aan zijn tegenstander die best een slimme bokser is. Is iets kleiner (een halve kopje) kleiner dan Thomas, maar kan zijn boven lichaam goed gebruiken door te slippen, schuiven links schuiven rechts, overnemen met een directe linkse voorhand of een linker hoek, of hij komt met een slip links rechter stoothand naar het hoofd/lichaam van Thomas. Thomas bokst om zijn tegenstander heen die uit de midden van de ring het boks partij aan het bepalen is. Thomas laat zijn tegenstander missen, die een linker opstoot naar de kaak van Thomas wilde plaatsen. Goed gedaan Thomas! Laten missen en overnemen met een één tweetje. Thomas met een paar mooie lichte treffers naar de hoofd van zijn tegenstander, die de aanval overneemt en een overhand rechter hand stoot op het gelaat van Thomas wilt geven. Eigenlijk zegt de tegenstander van Thomas door deze houding, ik ga je KO slaan. Dat is hij aan het uit stralen. Tegenstander is het gevecht aan het domineren. Linker voorhand naar hoofd van Thomas, rechter stoothand naar het lichaam van Thomas. Thomas die vanuit de touwen aan het boksen is. Thomas met de rug tegen de touwen aan, tegenstander plaatst een rechter directe/hoek cross op het gelaat van Thomas waar hij vol mee treft en een linker opstoot plaatst naar het lichaam van Thomas. En terug komt met een linker hoek naar het hoofd van Thomas. Je kan zien dat de tegenstander van Thomas de bokspartij aan het dirigeren is. Knap werk. Tegenstander bokst soepel en is lenig, straalt zelfvertrouwen uit naar Thomas. Het is nu dat Thomas achteruit aan het boksen is, omdat de tegenstander druk uit oefent op Thomas. Thomas met een paar bekende combinaties van zichzelf een dubbele linkse rechtse maar daar komt Thomas niet door bij deze tegenstander. Die heeft het spelletje van Thomas door. De gong van de laatste 10 seconden gaat af. Beide boksers boksen heen en weer. Thomas plaatst een linker hoek, en zijn tegenstander duikt weg onder de linkerhoek van Thomas en plaatst een linker voorhand op de hoofd van Thomas. En de gong gaat af.. einde ronde 1.

Ronde 2: Thomas in de hoek, krijgt een slokje water van zijn coaches en instructies om de bokspartij naar zich toe trekken. Helpers weg, en de 2e ronde begint. Tegenstander van Thomas neemt een loopje naar de midden van de ring en plaatst een linker directe voorhand op de hoofd van Thomas maar krijgt een linker stopstoot van Thomas terug. Maar de tegenstander blijft naar voren boksen uit de midden van de ring. Thomas in de achteruit versnelling. Thomas krijgt een linker/rechter hoek op zijn hoofd, en geeft een linker hoek op het hoofd van zijn tegenstander. De tegenstander blijft aanvallen en is Thomas aan het opjagen. De tegenstander van Thomas, voert de tempo geleidelijk op. Wilt hij de bokspartij in de 2e ronde beëindigen? Tempo van de bokspartij valt iets terug, tegenstander van Thomas laat Thomas uitboksen. Thomas geeft een linkse, Thomas geeft een rechtse, Thomas geeft een linkse (alle directes op het hoofd van zijn tegenstander) tegenstander van Thomas, geeft schijnstoten waar Thomas op reageert. Zo is de tegenstander van Thomas, Thomas aan het uitlezen. Op welk moment kan ik een treffer plaatsen bij Thomas. Maar Thomas heeft op het moment mooie treffertjes geplaatst. Netjes! Beide boksers op de buitenafstand aan het boksen met treffers en missers, tegenstander die net iets meer actiever is met zijn boven lichaam door te slippen, schuiven, duiken een overhand rechter stoothand plaats op het hoofd van Thomas. Of die onder de stoten van Thomas weet te duiken en treffers kan plaatsen op het lichaam van Thomas. Thomas geeft een linker voorhand op het hoofd van zijn tegenstander, geeft een rechter stoothand op de hoofd van zijn tegenstander knikt naar achteren. Tegenstander van Thomas gaat een antwoord geven op de halve afstand bij Thomas geeft een rechter opstoot, linker opstoot naar het lichaam van Thomas gevolgd door een rechter hoek naar het hoofd van Thomas, die een stap terug moet zetten om op de buitenafstand te komen. Thomas komt door met treffers naar het hoofd van zijn tegenstander. Tegenstander van Thomas komt ook door met treffers, maar niet alleen op het hoofd, maar geeft eerst een treffer op het lichaam gevolgd door een treffer op het hoofd van Thomas. Beide boksers op de halve afstand met hoeken van beide bokers. Tegenstander komt met een korte linkse hoek op het gelaat van Thomas. Beide boksers gaan op de buitenafstand verder boksen. Met heen en weer met treffers en missers. Tegenstander van Thomas geeft schijnstoten linker voorhand gevolgd door een rechter directe stoothand treffer naar het hoofd/lichaam van Thomas. Daar heeft Thomas nog geen goede antwoord op gevonden. Thomas geeft een één tweetje directes, waar de tegenstander onder de stoten van Thomas komt om vervolgens een rechtse directe stoothand wilt plaatsen. Maar dit maal geeft de tegenstander een linker voorhand op het gezicht van Thomas. De hoofd van Thomas knikt naar achteren. Schijn links, schijn links, schijn links, linker hoek van de tegenstander. Soepel op de voetjes weer een linker directe voorhand van de tegenstander. Thomas valt aan, maar mist. Maar zijn tegenstander is al onder zijn dekking geduikt en plaatst een paar treffers op het lichaam van Thomas. Einde ronde 3. ''

Ronde 3: bij de coaches krijgt Thomas instructies, een slokje water, en de zweet word van zijn gezicht weg geveegt. Helpers weg, de laatste ronde 3 begint. Heel veel linker directe jabs (missers) van Thomas kant. Weer een rechtse directe stoothand (treffer) op de hoofd van Thomas van zijn tegenstander. Die Thomas goed heeft gelezen. Tegenstander van Thomas, duikt goed weg op de linker voorhand en/of linkerhoek van Thomas, die hij overneemt met een rechtse directe stoothand en/of een linker jab naar de lichaam/hoofd van Thomas. Thomas valt aan, de aanval van Thomas word overgenomen door zijn tegenstander, die treffers plaatst op het lichaam en op het hoofd van Thomas. De tegenstander die constant uit de midden van de ring aan het boksen is. Een mooie rechter stoothand van Thomas op het hoofd van de tegenstander. Die laag blijft en aan het kijken is. Een aanval van Thomas word overgenomen door de aanval van zijn tegenstander die een treffer plaatst op het lichaam van zijn tegenstander. De coach bij de rode hoek bij de lijnen met de hand doek over zijn schouder geeft Thomas waardevolle informatie waar Thomas iets mee kan doen. De bokspartij gaan winnen! Thomas mist met zijn hoek, tegenstander treft met zijn rechter hoek bij Thomas. Binnendoor linker directe voorhand van de tegenstander op het hoofd van Thomas die op dat moment een lange rechtse directe stoothand wilde plaatsen bij de tegenstander. Ik vertel toch, de tegenstander is Thomas aan het lezen door goed te kijken. Thomas valt aan vanuit de touwen naar de midden van de ring. Van buitenafstand stapt Thomas in op de halve afstand, mist met zijn linker directe voorhand, maar treft met zijn rechtse directe stoothand vol op het hoofd van zijn tegenstander. En dan weer een stap terug naar de buitenafstand. Een aantal missers en lichte treffers van Thomas, die ook veel aan het missen is. De rollen zijn om gedraaid, Thomas bokst nu uit de midden van de ring. Tegenstander met de rug naar de touwen toe boksend met Thomas. Het is nu doorzettingsvermogen, wie heeft de meeste uithoudingsvermogen om de laatste ronde te winnen. Thomas valt aan, zet zijn tegenstander vast in de hoek. Op die plek word er niet gefilmd, ik kan dus niet zien wat daar gebeurt. Maar zie dat de tegenstander uit de hoek is weg gedraaid en de plek midden van de ring heeft ingenomen. Een misser met de voorhand directe van de tegenstander, maar wel een treffer met de rechter directe op het hoofd van Thomas van de tegenstander. Een treffer met de rechter directe stoothand van Thomas op de kin van de tegenstander, een misser met een linker hoek van Thomas. Die rechter directe stoothand van Thomas was een mooie, ga zo door! Thomas geeft een linker directe voorhand, tegenstander duikt onder de linker voorhand directe van Thomas en plaatst een treffer op het lichaam van Thomas met zijn rechter directe stoothand. Gevolgd door een rechter directe stoothand op het hoofd van Thomas (2x maal op het hoofd van Thomas). Thomas moet achteruit boksen, de coach van Thomas blijft Thomas instructies geven aan de zijlijn. Luister naar die man Thomas! Hij geeft je waardevolle informatie. Tegenstander blijft aanvallen met zijn rechter directe stoothand, waar hij mee doorkomt op het hoofd van Thomas. Beide boksers zijn moe geworden. Fysiek zwaar sport is boksen. Thomas de aanvallende bokser, tegenstander die achteruit moet boksen. Thomas mist veel met zijn combinaties of zijn tegenstander bokst achter en laat Thomas missen met zijn treffers. Best een slimme goede bokser heeft Thomas voor zich! Thomas geeft een lange linker jab en schuift naar rechts waar hij een linker korte opstoot krijgt van zijn tegenstander. Beide boksers zijn rond om elkaar heen aan het boksen. Thomas en zijn tegenstander clinchen… daar gebeurt iets tijdens het clinchen. Uit de clinch geeft Thomas een korte linkse waarop de tegenstander klaagt bij de scheidsrechter en Thomas word door de scheidsrechter daarop aangesproken. Hmmm…. Interessant dit. Ik denk dat, Thomas uit de clinch met zijn rechter hand/arm de hoofd van zijn tegenstand vast houd en met een korte linker hoek op de gezicht van zijn tegenstander stoot. Denk dat dat het is. Maar informatie daarover heb is er niet. Gong gaat einde laatste ronde 3. Tegenstander geeft geen hand aan Thomas vanwege dat kleine voorvalletje.

Uitslag: en de beker gaat naar…… de tegenstander van Thomas uit de blauwe hoek. Voor ons is Thomas de winnaar van de bokspartij. Op naar de volgende bokspartij Thomas. Er zijn nog genoeg boks partijen voor je.

Bron/Video

© Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.


Ons adres:

Boksclub Twente
Noorderhagen 16
7511 EL Enschede
Email: info@boksclubtwente.nl