OZNK (Open Zuid Nederlands Kampioenschap) in Heerlen

Uit de rode hoekXavier Etnal bokst tegen Dani Ockhuisen van Boksteam Nicolaas uit de blauwe hoek


Zaterdag 27 januari 2024:

OZNK Heerlen – uit de rode hoek Xavier Etna bokst zich op naar de finale op zondag 28 januari 2024 na winst op de bokser Dani Ockhuisen, uit Boksteam Nicolaas (hierna tegenstander genoemd).

De 1e ronde: Een paar aanwijzingen die Jermaine nog van zijn boks trainer krijgt voordat de boks wedstrijd gaat beginnen. En daar gaat de gong voor de 1e ronde. Jermaine bokst op zijn gemak… draait om zijn tegenstander heen en deelt een paar mooie treffers op de hoofd van zijn tegenstander. De tegenstander weet even niet wat hij moet doen en probeert uit de midden van de ring het boks wedstrijd te bepalen. Maar dat lukt hem niet echt. Jermaine voert de druk op met zijn linker voorhand, en geeft een paar mooie directe’s met zijn stoothand. Blijft prikken zijn linker voorhand. De tegenstander probeert te clinchen met Jermaine. Dat laat Jermaine niet toe en plaatst een mooie rechter stoothand op het hoofd van zijn tegenstander. Het word een beetje rommelig werk van de tegenstander die over zijn eigen voeten aan het struikelen is en op zijn achterwerk valt. Is geen KO hij struikeld maar misschien is het ook de effect van de rechter stoothand van Jermaine die nu past werkt bij de tegenstander. De tegenstander krijgt een pak slaag van Jermaine, die duidelijk de sterkere bokser is. Een hele boel missers van de tegenstander, Jermaine plaatst een paar treffers op het lichaam van zijn tegenstander. Onder het clinchen van de tegenstander plaatst Jermaine telkens een mooie rechter opstoot onder de kin van zijn tegenstander. En daar hoor je de gong gaan einde ronde 1.

De 2e ronde: Bij de rode hoek krijgt Jermaine nog tactische adviezen van zijn boks trainer. En daar gaat de gong voor de 2e ronde. Beide boksers boksen uit het midden van de ring en zijn een beetje elkaar aan het aftasten. Jermaine heel rustig, relaxed aan het prikken met zijn linker voorhand. Linker voorhand linker voorhand en bam een rechter directe stoothand die de tegenstander van Jermaine moet incasseren. Die ook snel in dekking gaat. Rechter directe voorhand naar het lichaam gevolgd door een linker directe voorhand naar het hoofd van zijn tegenstander. Die nog géén antwoord heeft op de stoten die hij moet incasseren van Jermaine. Scheidsrechter komt tussen beide boksers in en de tegenstander van Jermaine krijgt te horen dat hij zijn hoofd omhoog moet houden. Het boksen gaat verder. Een lange linker hoek van de tegenstander naar de hoofd van Jermaine. De tegenstander laat ook teveel zijn linker directe voorhand zakken, hij denkt ik ben TMT. Ja zo moet je alle stoten van Jermaine incasseren. Over de tegenstander, die ook zo sterk en stevig oogt, probeert ook treffers te plaatsen bij Jermaine. Hij krijgt te horen uit zijn hoek dat hij op de halve binnen afstand moet boksen tegen Jermaine. Maar dat laat Jermaine niet toe en opent de aanval met een paar mooie treffers. Beide boksers gaan in op het gevecht, met missers en treffers. Meerdere treffers van onze bokser Jermaine. Tegenstander mist met zijn linker hoek het hoofd van Jermaine. Jermaine een kleine stapje terug en knalt een harde rechtste directe hoofd op het hoofd van zijn tegenstander. Je hoort het publiek horen Oeeeee wat een knaller was dat rechter stoot. Heen en weer worden er stoten geplaatst, stoten die Jermaine ook moet incasseren maar zo te zien maakt het voor Jermaine het niet veel uit. Omdat de tegenstander niet volledig harder kan stoten. En daar gaat de gong voor de 2e ronde.

De 3e ronde: daar gaat de gong voor de 3e en laatste ronde. Wederom word het een mooie ronde in de voordeel van Jermaine. Die om zijn tegenstander heen draait en blijft prikken met links als rechtse directe stoten. Tegenstander probeeert Jermaine in de hoek vast te zetten, maar Jermaine draait simpel weg uit de hoek en plaatst mooie stoten op het hoofd van zijn tegenstander. Jermaine ziet de stoten van zijn tegenstander komen, en reageerd daarop. Zijn tegenstander loopt achter Jermaine aan, en gooit een aantal stoten naar Jermaine die op zijn beurt, een rechtse directe stoothand midden door de dekking van zijn tegenstander op de kin van zijn tegenstander plaatst. De hoofd knikt naar achteren van zijn tegenstander en Jermaine stapt uit naar de buiten afstand en blijft prikken op het hoofd van zijn tegenstander. Steeds die mooie rechtste directe stoothand van Jermaine op de kaak van zijn tegenstander die raak is. Uiteraard raakt de tegenstander Jermaine ook maar geen power punches. Daar is Jermaine te sterk voor. En daar gaat de gong voor de laatste 3e ronde.

De uitslag word omgeroepen in de zaal… de scheidsrechter tilt de arm op van Jermaine. De winnaar van deze partij is Jermaine (Xavier Etnal). Jermaine heeft zich geplaatst voor de finale van OZNK in Heerlen. De boks partij zal morgen op Zondag 28 januari 2024 in Heerlen plaatst gaan vinden.

Wij wensen Xavier Etnal succes en een zege voor de in de finale’s. Mooi uit gebokst Jermaine...

Bron/Verslag: videobeelden

© Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.


Ons adres:

Boksclub Twente
Noorderhagen 16
7511 EL Enschede
Email: info@boksclubtwente.nl