Verlies bij Boksgala in Zwartemeer

Uit de blauwe hoek Andy Gabriel bokst tegen Robbert J. Verwij uit de rode hoek van Boxing University Breda.


Zaterdag 16 maart 2024:

Boksgala Zwartemeer – Zaterdag 16 maart 2024: Uit de blauwe hoek Andy Gabriel bokst tegen Robbert J. Verwij uit de Rode hoek, wedstrijd bokser van Boxing University Breda (hierna: tegenstander genoemd).

De 1e ronde: Andy Gabriel staat in de ring tegenover zijn tegenstander. Helpers uit de ring ronde 1 en daar gaat de gong. De eerste punt pakt Andy door een mooie rechtse lange hoek te plaatsen bij zijn tegenstander. Tegenstander is een bokser die uit zijn dekking aanvallend bokst. Beide boksers plaatsen treffers en missers. De scheids komt vaak tussen in. Andy incasseert, en opent de aanval maar zet het niet door. Krijgt een gelukstreffer en krijgt in de 1e ronde 8 tellen van de scheids. Het boksen gaat verder. Andy bijt zich vast in het gevecht en laat niet los. Einde ronde 1.

De 2e ronde: Andy begint direct met het openen van de aanval. Maar eindigt in het clichen. Andy blijft stoten die op de dekking landen van zijn tegenstander die gesloten- en aanvallend aan het boksen is. Andy bokst goed maar die stoten komen alleen maar op de dekking van zijn tegenstander. Er word heen en weer gebokst met missers en treffers. Einde ronde 2.

De 3e ronde: Andy jaagt op zijn tegenstander, die defensief aan het boksen is. Uit zijn dekking maakt de tegenstander van Andy puntjes. Nog een mooie korte rechtse opstoot van Andy.

Uitslang: Andy verliest de bokspartij 3 tegen 0. Andy heeft gebokst als een leeuw maar heeft helaas de partij verloren. Op naar de volgende boks partij.

Op naar de volgende boks partij Andy Gabriel.

Bron/Verslag: videobeelden

© Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.


Ons adres:

Boksclub Twente
Noorderhagen 16
7511 EL Enschede
Email: info@boksclubtwente.nl