ALV bij

(Algemene Leden Vergadering) bij Boksclub Twente met succes
Zaterdag 13 mei 2023 Boksclub Twente, Enschede

Het is 13 mei 2023, deze dag is door het bestuur van BoksClubTwente uitgeroepen als de dag voor de algemene leden vergadering van BCT. Op deze bijzondere dag de leden uitgenodigd voor de ALV, ontvangst tussen 16:30 en 17:00.

Er zijn in totaal 33 leden, een prachtige opkomst. Frans en Jan delen bij binnenkomst de agenda, het jaarverslag met bijbehorende financiële informatie. De voorzitter Ronald opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hierna wordt de agenda kort uitgelegd.De bedoeling is dat het jaarverslag in korte stappen wordt doorlopen, iedereen kan reageren met vragen.

Bij punt 6 aangekomen worden de nieuwe bestuursleden kort voorgesteld en de vraag aan de leden of er iemand bezwaar heeft tegen het toetreden van Higor, Joris en Joost waar Joost voor het penningmeesterschap gaat. Niemand heeft bezwaar en heet het bestuur Higor, Joost en Joris welkom.

De voorzitter sluit de vergadering en vraagt aan de leden of er nog andere vragen of opmerkingen zijn. Hierop hebben een aantal leden nog wat vragen over het gebouw, beschikbare trainers, ideeën over graffiti op de muren en podcast. Prachtige ideeën, help het bestuur deze uit te voeren is de oplossing.

Hierna wordt het buffet geopend, eet smakelijk, dank voor jullie betrokkenheid.Tegen 19:30 wordt er gezamenlijk opgeruimd, morgenochtend om 11:00 is er training, tafels, stoelen, de vloerbedekking verdwijnen in nog geen 20 minuten tijd.

Bron: Secrataris Rini


Foto's zijn gemaakt tijdens de ALV

De foto's zijn door de secretaris Rini gemaakt. Bedankt Rini


Ons adres:

Boksclub Twente
Noorderhagen 16
7511 EL Enschede
Email: info@boksclubtwente.nl