Wedstrijd bokser van

Andy Gabriel Gaari (bokser van Boksclub Twente) bokst zijn 1e partij tegen Roshan Chauthi (bokser van BCVA) in Zwartewaal


Zwartewaal - Zaterdag 7 oktober 2023 - 1e ronde: Andy Gabriel Gaari (bokser van Boksclub Twente) bokst zijn 1e boks partij tegen de bokser Roshan Chauthi (bokser van BCVA) (hierna tegenstander genoemd). En daar hoor je de gong gaan. Beide boksers nemen het initiatief om vanuit het midden van de boks ring te gaan boksen. Zo laat je ook zien aan je tegenstander wie bepaalt en wie de sterkere bokser is. De tegenstander van Andy neemt snel zijn plekje in het midden van het ring. Maar dat laat Andy niet toe, hij danst om zijn tegenstander heen en deelt stoten uit, en komt vervolgens met de “Ali Shuffel” en geeft een linker jab in het gezicht van zijn tegenstander en verovert zo de plek van zijn tegenstander in. Andy bokst nu vanuit het midden in van de ring. En geeft goede stoten naar zijn tegenstander. Andy heeft zelfvertrouwen en wilt het hebben van zijn snelheid, laat zijn handen zakken en gaat weer terug in zijn dekking. En geeft vanuit zijn dekking een prachtige linker directe naar het hoofd van zijn tegenstander. Tijdens het binnenafstand geeft Andy nog een prachtige rechtse opstoot naar zijn tegenstander. Onder het rommelen duwt de tegenstander van Andy, Andy struikelt naar achteren en staat weer snel op. De scheidsrechter stopt even het gevecht, het is geen 8 tellen concludeert de scheidsrechter en beide boksers mogen weer verder. Andy neemt snel het gevecht over, bepaalt vanuit het midden van het ring en is zijn tegenstander aan het opjagen. Krijgt van de scheidsrechter nog een opmerking om niet binnenhand boks handschoen te stoten. Zijn tegenstander moet naar achteren boksen, en Andy blijft boksen uit het midden van de ring.

Andy wisselt van voeten, zo staat hij op een bepaalde moment links- of rechts voor. Waardoor de tegenstander rekening mee moet houden dat hij een gevaarlijke bokser, Andy voor zich heeft. Andy moet een rechtse directe incasseren. Andy moet een linkse incasseren. Andy geeft een rechtse die zijn tegenstander moet incasseren. Andy blijft de pas van zijn tegenstander afsnijden en geeft hem geen ruimt en plaatst een linkse directe, vervolgens een rechtse directe/hoek. Andy plaatst een dubbele linkse, tegenstander valt aan met een dubbele linkse gevolgd door een rechtse hand. Andy slaat de aanval af door een stap terug te doen en neemt snel zijn plek in het midden van het ring. Tegenstander gooit een dubbele linkse, Andy neemt niks stapt naar links en geeft een rechtse directe naar zijn tegenstander. Tegenstander is nog in de aanval, geeft een dubbele linkse, plaats zijn rechtse directe vol op het gezicht van Andy. Andy incasseert, geen reden voor 8 tellen, Andy werkt door met het blokken van de stoten van zijn tegenstander, en bokst terug met hoeken en opstoten. Het gevecht gaat mooi door, beide boksers nemen en geven. Andy plaatst een mooie rechtse. Tegenstander van Andy sterke technische bokser, die meer aanvalt met een dubbele linkse, rechtse directe, clinchen en een linkse hoek naar het hoofd, onder het clinchen. Andy is aan het boksen en jaagt zijn tegenstander op door de ring heen. En plaats een paar goede linkse en/of een rechtse directe naar het hoofd van zijn tegenstander. Een echt gevreesde bokser, “the hunter” Andy Gabriel.

2e ronde: Instructies van de boks coach. Slokje water, even ademen, handen alvast omhoog en daar gaat de gong. Andy boks direct vanuit het midden van de ring. Stapt links geeft een linkse hoek, stapt rechts en geeft een rechtse hoek onder een draai van 45 graden. Staat voor zijn tegenstander en geeft een linkse rechtse directe naar het hoofd van zijn tegenstander. Tegenstander ook erg sterk, luister goed naar zijn hoek. Krijgt een waarschuwing dat hij niet al te laag met zijn hoofd moet gaan van de scheidsrechter (geen punt eraf). Andy staat voor zijn tegenstander en geeft een linkse- linkse en een rechtse. Zijn tegenstander staat in dekking en moet naar achteren. Andy slipt links… Andy slipt naar rechts, maakt hem gek door een combinatie’s van stoten uit de delen. Andy haalt uit met hoeken, scheidsrechter attendeerd Andy erop om niet binnenhand bokshandschoen te stoten. Daar gaat het gevecht weer door, we boksen en we zweten. Andy Gabriel, steekt de gek aan met zijn tegenstander, haalt hem uit balans, doet de geweldige “Ali Shuffel” en zijn tegenstander weet even niet wat hij moet doen. Gaat Andy nu met een linkse of een rechtse stoot komen, of gaat hij nu links- of rechts staan, maar onder tussen heeft Andy allang een stoot neergelaten bij de tegenstander. Prachtig om te mogen zien hoe Andy Gabriel de “Ali Shuffel” doet! Andy blijft bepalen, alhoewel Andy ook een hoek of een directe moet incasseren. Andy blijft drukken op zijn tegenstander met opstoten, hoeken en moet vooruit blijven boksen. Tegenstander is en blijft in de dekking achteruit boksen, en bokst vanuit zijn dekking. Scheidsrechter komt te vaak tussen, voor een opmerking. Beide boksers mogen weer boksen. Tegenstander komt met een rechtse directe naar het lichaam gevolgd door een linkse directe naar het hoofd van Andy. Andy incasseert, hij laat zijn vuisten los op het gelaat van zijn tegenstander. Tegenstander schuift rechts en plaatst een rechtse bij Andy. Wat een gevecht. Beide boksers boksen goed, Andy bokst om zijn tegenstander heen en blijft zijn tegenstander opjagen.

3e ronde: Andy luistert naar zijn boks trainer voor laatste intstructie’s. Dat moet hij toepassen op zijn tegenstander. Andy kijkt boos uit zijn ogen. The Eye of the tiger, de gong gaat en Andy neemt direct de initiatief door snel te beginnen met stoten te plaatsen op het lijf van zijn tegenstander. Andy stapt links, Andy stapt rechts, en plaatst hoeken links en rechts. Andy is hongerig en kan nog wel 15 rondes boksen, als het aan hem ligt. Tegenstander in dekking, komt goed door met zijn stoten. Maar voor Andy is dat geen probleem want Andy gaat ervoor! Andy stapt schuift links in en geeft een rechtse hoek in het gelaat zijn tegenstander, helaas geen volle rechtse hoek in het gelaat. Geen 8 tellen voor de tegenstander, de gevecht gaat door. Tegenstander van Andy stapt snel in met halve en lange directe stoten en stapt uit naar het buitenafstand na dat hij zijn combinaties heeft geplaats. Andy jaagt hem op, stapt links legt zijn linker hand op het hoofd van zijn tegenstander en stapt naar rechts en legt zijn rechter directe op het hoofd van zijn tegenstander. Beide boksers worden moe, stamina, nu het uithoudingsvermogen. Maar Andy gaat door, incasseert veel stoten van zijn tegenstander maar deelt zelf ook veel uit. Andy gaat niet neer, heeft de wil om te boksen. De laatste 10 seconden voor de gong valt Andy met een paar combinaties naar het lichaam en hoofd van zijn tegenstander. En daar gaat de gong, de bokspartij is voorbij.

Voor ons heeft Andy het bokspartij gewonnen. Dit was ook de 1e bokspartij van Andy Gabriel Gaari. Zijn tegenstander was een goede sterke bokser. Andy Gabriel Gaari voor ons ben jij de winnaar. Op naar de volgende boks partij kanjer.

Bron: Nejat Kara Sr^ 🖤

© Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.


Ons adres:

Boksclub Twente
Noorderhagen 16
7511 EL Enschede
Email: info@boksclubtwente.nl