Wedstrijd bokser van

Derdo Kilinç(bokser van Boksclub Twente bokst tegen Tunahan Toptas uit The Boxing Club Almelo


Nationale Jeugddag B.A.V. Frisia in Leeuwaarden

Zondag 15 oktober 2023:

1e ronde: uit de blauwe hoek, de wedstrijd bokser van Boksclub Twente, Derdo Kilinç komt uit tegen de bokser uit de rode hoek, Tunahan Toptas van The Boxing Club Almelo (hierna tegenstander genoemd). Derdo neemt de keuze om aan de kant van de touwen te gaan boksen naar het midden van de ring toe. Derdo is zeker van zichzelf en gaat de strijd aan met zijn tegenstander. Die een klein stukje kleiner is dan Derdo, ongeveer een halve kop kleiner. Maar een best stevige mannetje. Derdo is zijn tegenstander aan het tasten door telkens een schijn linkse te geven. Alleen jammer dat hij daarna zijn linker voorhand laat zakken. Zijn tegenstander op zijn beurt goed kijkend en geeft een linker voorhand, rechtste stoothand raak bij Derdo. En de opening is begonnen… Derdo verplaats zich onder het boksen naar het midden van het gevecht. Of word hij gelokt naar de midden van de ring?? De tegenstander is een technisch goede bokser, en neemt de aanval van Derdo over door vooruit te gaan boksen tot dat Derdo achteruit moet boksen naar de rode hoek… Derdo gaat in dekking en krijgt in de rode hoek aan regenslag missers en treffers op zijn lichaam. Derdo is slim bokst zich uit de rode hoek naar het midden van de ring toe. Derdo wacht te lang, speelt te veel met zijn vuisten/armen omhoog en laag doet net of hij wilt maar stoot niet. Zijn tegenstander houdt Derdo goed op het plek waar hij treffers kan plaatsen en houdt zijn dekking goed. Derdo in de TMT houding, linker arm omlaag rechter hand bij de gezicht. Derdo geeft een mooie linker hoek op het hoofd van zijn tegenstander tijdens het draaien naar links en geeft een linkse directe voorhand naar het hoofd. De tegenstander van Derdo blijft scherp, en houdt zijn hoofd koel door nog niet in de aanval te gaan. Derdo is lekker op zijn eigen manier, op buitenafstand aan het boksen, en plaatst een paar mooie treffers op het hoofd van zijn tegenstander. Een linkse directe gevolgd door een rechtse stoothand vanuit de buitenafstand. Derdo wilt uit de buitenafstand blijven boksen, maar gaat dit hem ook lukken? De tegenstander van Derdo, een leninge stevige bokser die goed blijft mee bewegen met Derdo. Geen teffers maar wel een dubbele linkse rechtse van de tegenstander… en weer terug naar de buitenafstand. Derdo stapt van buitenafstand op naar de halve afstand en blijft een linkse directe voorhand geven. En dan opnieuw… en dan opnieuw… en weer opnieuw. Van de scheidsrechter krijgt Derdo de melding dat hij niet moet praten. Maar moet boksen. Het boksen mag door gaan van de scheidsrechter. Derdo krijgt een directe op zijn lichaam van zijn tegenstander. Derdo boksend met de rug naar de touwen, in de TMT houding. Derdo bokst achteruit en geeft een linkse directe voorhand die hij mist. En daar is gong, einde 1e ronde.

2e ronde:in de blauwe hoek, mag de bitje uit de mond van Derdo. Goed blijven ademen Derdo. En goed luisteren naar wat de coach je te zeggen heeft. In zijn blauwe hoe krijgt Derdo tactische instructies die hij moet gebruiken tegen zijn tegenstander in de 2e ronde. Nog een paar slokjes water. Een schouder klopje op de schouder van Derdo. Kom op jonge zet h’m op! Helpers uit de ring, bitje in de mond, en daar gaat de gong voor de 2e ronde. Beide boksers gaan naar de midden van de ring en draaien om elkaar heen en plaatsen telkens een linker directe voorhand, sommige zijn treffers en sommige zijn missers. Tegenstander van Derdo duikt onder de linker directe voorhand door naar de lichaam van Derdo en plaatst een linker directe voorhand op het lichaam van Derdo. Veel missers aan onze kant. Maar af en toe laat Derdo een mooie linkse voorhand plaatsen op het gelaat van zijn tegenstander, die daar vervolgens een antwoord heeft door direct de aanval over te nemen met een één twéétje. Of hij laat Derdo missen in de lucht, en opent de aanval met een rechtse directe stoothand naar het lichaam, linse lange hoek voorhand gevolgd door een stap naar de halve afstand met een rechter hoek naar het hoofd van Derdo. Stapt uit de halve afstand naar de buitenafstand en laat Derdo nogmaals missen, komt weer in op de halve afstand door een linker hoek te plaatsen. Dat was een linker hoek binnenhand van de tegenstander. Daar word de tegenstander van Derdo ook op aangesproken door de scheidsrechter. Derdo knokt goed mee, voor zijn 1e bokspartij die hij nu heeft. Derdo heeft laat de monster in zich nog niet los. Tegenstander van Derdo, slipt goed, duikt goed, stapt in en uit op de juiste momenten. Derdo valt met de rug in de touwen, maar is niet aangeslagen door een voltreffer van zijn tegenstander. Derdo in de dekking en is zich aan het verdedigen als een leeuw. Derdo blokt en probeert weg te stappen van de regenslagen die hij krijgt van zijn tegenstander die de aanval op Derdo heeft geopend. Derdo krijgt een rechtse directe stoothand in zijn gelaat… en krijgt er nog één. Derdo moet achteruit blijven boksen naar zijn eigen hoek… namelijk naar de blauwe hoek. In de blauwe hoek gaat Derdo helemaal in dekking en moet zich verdedigen. Zijn tegenstander heeft Derdo goed in de hoek vast gezet en houdt er een bombardement van stoten en slagen op Derdo. De tegenstander geeft een reeks van combinaties van hoeken, opstoten, en directes naar het lichaam van Derdo. Met een paar goede voltreffers er tussen. Nog even volhouden denkt Derdo… maar de scheidsrechter springt er tussen en geeft Derdo 8 tellen rust. De tegenstander moet op de neutrale hoek gaan staan, dus niet de rode hoek waar zijn helpers zijn. Het ring is door de scheidsrechter vrij gegeven aan beide boksers. Derdo’s tegenstander zet de aanval in, en houdt de druk op Derdo stevig vast. Laat Derdo een X aantal keren missen, door goed te slippen naar rechts- en naar links. Hij gaat niet telkens naar het hoofd maar treft ook met een paar stoten op het lichaam van Derdo. Helaas, onze Derdo is door de druk van zijn tegenstander weer in de hoek gezet. Maar dit keer geeft Derdo een goede linkse hoek op het gelaat van zijn tegenstander. En misschien nog ééntje… een halve dan. En beide boksers clinchen met elkaar in de hoek. Uit elkaar gehaald door de scheidsrechter, mogen ze weer verder boksen in het midden van de ring. Tegenstander heeft het spelletje van Derdo door… laat Derdo op buitenafstand boksen door missers te laten plaatsen en valt aan door op in te stappen op de halve afstand en een reeks van stoten te plaatsen bij Derdo. Treffers of missers die hij plaatst maakt niet uit. Hij oefent druk uit bij Derdo.Hij geeft Derdo geen mogelijkheid om op buitenafstand te boksen en gééft ook géén enkel rust aan Derdo, om op adem te laten komen. Zelfs géén seconde rust voor Derdo. Met een paar snelle stappen zet hij Derdo constant onder druk om te gaan boksen op de halve afstand. De gong gaat af… einde 2e ronde.

3e ronde: de coach van Derdo stapt de ring in en geeft Derdo practische en tactische instructies door. Wat hij moet doen om het gevecht naar zich te trekken om het gevecht te winnen. Een paar slokjes wat, de zweet afgeveegd. Bitje in het mond en helpers uit de ring. De 3e en laatste ronde tussen Derdo en zijn tegenstander is begonnen. Gaat Derdo door hel? We gaan het zien… Derdo gaat boksen uit het midden van de ring op buitenafstand. Geeft telkens linkse directe voorhand, en linker hoek op buitenafstand naar de hoofd van zijn tegenstander. Tegenstander van Derdo neemt de aanval direct over na een linker voorhand van Derdo, door in te stappen met een rechtse directe stoothand naar het lichaam. Tik met de voorhand linkse directe naar het hoofd van Derdo. Derdo word opgejaagd door zijn tegenstander die telkens van de buitenafstand naar de halve afstand stapt en een stoot uit deelt. Waar Derdo bij de touwen een rechste directe stoothand mag ontvangen. Derdo laat zich in de hoek drijven door zijn tegenstander, misschien zou hij dat niet moeten doen. Gelukkig gaat Derdo uit de hoek en bokst aan de rand van de touwen met zijn tegenstander die hem aan het opjagen is. Derdo achteruit boksend met een linkse directe voorhand, een zwaai met de rechter hoek hand naar zijn tegenstander, die hem onder druk houdt. Derdo krijgt een rechtse directe stoothand tik van zijn tegenstander en de tegenstander opent de aanval op Derdo. Derdo mist met zijn rechter directe stoothand, tegenstander is al onder de rechterhand van Derdo gedoken en deelt een reeks van stoten uit op het lichaam van Derdo. Vast aan de kant van de rode hoek blijft Derdo komen met een opstoot of met een hoek, onder de druk van de sterke tegenstander, die hem géén adem gunt. Beide boksers treffen, maar hebben ook missers. Hoelang gaat dit pijn nog door denk je dan. Maar Derdo is een leeuw, “man of steel”, die niet opgeeft wat een kanjer Derdo! Dat zien wij graag bij Derdo, “de oog van de leeuw”! Doorzettingsvermogen en uithoudingsvermogen om het gevecht zonder een KO te beëindigen. Even terug naar het gevecht weer. Derdo draait uit de rode hoek weg met de rug langs de touwen naar de andere hoek. Tegenstander geeft een rechtse directe stoothand op het lichaam van Derdo. Derdo staat nu in zijn eigen hoek, de blauwe hoek. Achtervolgd door zijn tegenstander. Krijgt daar nog een rechter directe stoothand te incasseren. Een één twéétje ontvangen van zijn tegenstander. Derdo geeft een linkse directe voorhand terug als antwoord. Derdo uit de blauwe hoek terug naar de midden van de ring boksend met zijn tegenstander. Hij laat zijn vuisten beetje te laag hangen en plaatst een linker directe voorhand. Derdo draait telkens weg van de rechter stoothand van zijn tegenstander, een verstandige keus en een moeilijke zaak voor zijn tegenstander die dan niet meer gericht kan stoten met zijn rechter hand. Nog even volhouden 10 tellen voordat de gong afgaat voor ronde 3. Derdo valt met zijn rug in de touwen, een reeks van opstoten hoeken directes in combinaties worden heen en weer terug gegeven, beide boksers met treffers en missers. Ietsje meer missers aan ons kant.

Dit was Derdo’s 1e bokspartij… ondanks zijn 1e bokspartij heeft Derdo een mooi boks partij neergezet en drie hele rondes uitgebokst. Netjes gedaan Derdo. Op naar de volgende boks partijen, hou de leeuw in je hart.

Bron/verslag na het bekijken van de opgenomen video’s…

© Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.


Ons adres:

Boksclub Twente
Noorderhagen 16
7511 EL Enschede
Email: info@boksclubtwente.nl