Wedstrijd bokser van

Thomas Habbing (bokser van Boksclub Twente bokst zijn 1e partij tegen Xavi Alderwegen uit Den Helder


Zondag 15 oktober 2023: - Nationale Jeugddag B.A.V. Frisia in Leeuwaarden

Zondag 15 oktober 2023: 1e ronde: uit de blauwe hoek, de wedstrijd bokser van Boksclub Twente, Thomas Habbing komt uit tegen de bokser uit de rode hoek, Xavi Alderwegen van Den Helder (hierna tegenstander genoemd). En daar gaat de gong voor de 1e ronde voor Thomas en zijn tegenstander, Thomas direct in de juiste boks houding, sterke been achter links voorstaan en houdt zijn dekking ook direct goed en neemt zijn plek in het midden van de ring. De eerste misser van zijn tegenstander een linker directe voorhand gevolgd door een linker directe voorhand van Thomas en er word over en weer gebokst op de dekking van beide boksers. De stoot word geplaatst op het gelaat van zijn tegenstander door een boks combinatie linker hoek rechtse directe vol op het kin van zijn tegenstander. Thomas houdt de overzicht, houdt zijn dekking goed hoog, en blijft scherp kijken door zijn dekking heen. Hij blijft om zijn tegenstander heen dansen en tussentijds word er heen en weer stoten geplaatst waarvan een paar goed door komen van Thomas. Hij speelt de spel, linker hoek naar het hoofd, gevolgd door een rechtse directe stoothand binnendoor op het gelaat van zijn tegenstander. Thomas geeft een linker directe, nogmaals een linker directe van Thomas. Een rechtse directe van zijn tegenstander land op het gezicht van Thomas. Een linker schijnstoot van zijn tegenstander naar het lichaam van Thomas, gevolgd door een rechtse directe naar het hoofd van Thomas. Thomas houdt de overzicht, blijft prikken met zijn linker voorhand en geeft een paar rechtse stoothand op het gelaat van zijn tegenstander, die goed neer landen op het gezicht van zijn tegenstander. Thomas geeft een lange linker hoek die hij mist maar prikt met zijn rechter stoothand er wel goed door en het land op het gezicht van zijn tegenstander. Scheidsrechter komt tussen beide, wijst met zijn wijsvinger omhoog, denk dat hij bedoeld dat beide boksers hun hoofd omhoog moeten houden. Het boksen gaat door. Beide boksers hebben respect voor elkaar en geven elkaar een handje. Thomas blijft om zijn tegenstander heen draaien en blijft prikken met zijn linker voorhand. Thomas stapt in op de halve binnenafstand met zijn linker voorhand, en gooit zijn rechtse directe stoothand eruit. Tegensander blijft druk uitoefenen uit het midden van de ring, maar mist telkens met zijn vuisten Thomas. Dit ziet zijn tegenstander en plaatst een linkse voorhand vol op het voorhoofd van Thomas. Thomas blijft om zijn tegenstander heen draaien naar de rechter hand van zijn tegenstander. Best gevaarlijk werk wat Thomas levert. Maar Thomas houdt van gevaar en maakt zijn tegenstander helemaal gek. Thomas neemt af en toe zijn plekje in het midden van de ring in. Dit ziet zijn tegenstander en plaatst een rechte lange hoek. Er word een beetje rommelig gebokst door zijn tegenstander die telkens probeert te clinchen met Thomas. Maar Thomas laat dit niet toe en blijft bewegen. Scheidsrechter komt nogmaals tussen beide boksers in en vertelt ze iets. Zo gaan waardevolle minuten ten koste van wat….?? Beide boksers mogen weer… zijn tegenstander geeft een rommelige rechtse opstoot maar mist. Thomas incasseert de rechtse directe op zijn lichaam van zijn tegenstander. Thomas wilt zijn tegenstander een linker hoek plaatsen op de kin, maar zijn tegenstander duikt eronder door heen. En ze gaan weer op buitenafstand verder boksen. Op buitenafstand probeert de tegenstander van Thomas een rechtse opstoot te plaatsen onder de kin van Thomas. Met de rechtse opstoot stoothand wilt hij Thomas KO slaan.

2e ronde: beide boksers krijgen een minuut rust voordat de 2e ronde begint. Thomas in zijn blauwe hoek krijgt tactische instructies van zijn boks coach. Samen met Hasan L. krijgt hij te horen hoe hij zijn tegenstander moet uit boksen. Helpers uit de ring en daar komt de gong voor de 2e ronde. Thomas loopt naar het midden van de ring. Zijn tegenstander plaatst een linker directe die mis is. Thomas plaatst ook direct een rechtse directe stoothand die wel raak is. Over en weer word er midden in de ring gebokst. Beide boksers doen het prima. Heen en weer, worden er missers zowel treffers geplaatst. De meeste trefferes komen van Thomas neer op zijn tegenstander. Weer komt de scheidsrechter er tussen en attendeerd beide boksers op hun boks stijl. Beide boksers geven elkaar de hand en gaan door met het boksen. Thomas opent een aanval met zijn linker directe voorhand naar het lichaam van zijn tegenstander die op dat moment een linkse voorhand naar het hoofd van Thomas plaats en mis is. Links rechts directes van de tegenstander, Thomas blokt ze en neemt over met een rechtse directe naar het hoofd van zijn tegenstander. Bam raak is de rechtse stoothand. Tegenstander van Thomas valt aan. Maar Thomas voert de aanval en de druk op met een combinatie links rechts treffers op het hoofd, links rechts naar het lichaam gevolgd door een linker hoek naar het hoofd van zijn tegenstander. Tegenstander van Thomas moet naar achteren boksen, want Thomas blijft vooruiit boksen, met een dubbele linkse directe gevolgd door een rechtse stoothand naar het lichaam en weer terug naar het hoofd met een linkse hoek naar de tegenstander. De tegenstander van Thomas weet even niet wat hij moet doen, welke strategie hij moet toepassen op Thomas. Een rechtse opstoot onder de kin van Thomas? Zou dat de oplossing zijn…? Thomas komt, maar Thomas komt met een linker directe, en dubbele linkse directe, rechter stoothand naar het hoofd. Thomas blijft maar vooruit boksen. Thomas eet zijn tegenstander op. Thomas is aan het knokken met aantal combinaties, missers/treffers maakt niet uit hij komt! Onder het combinatie’s die de tegenstander van Thomas moet incasseren, probeert de tegenstander een rechtse uppercut te plaatsen onder het kin van Thomas. Maar dat mist hij, en slaat een rechtse uppercut in het lucht, hij staat niet stabiel op zijn benen en staat rommelig te boksen tegen Thomas. Scheidrechter komt tussen in en weer mogen ze verder gaan met het boksen. Een linker hoek van de tegenstander, overgenomen door Thomas met een linker en rechter directes, Thomas blijft boksen vanuit zijn dekking blijft hij zijn tegenstander goed onder druk houden. Thomas stapt uit het gevecht, en neemt zijn plek direct in het midden van de ring. Tegenstander komt Thomas achter na en probeert een rechtse directe te plaatsen, en mis slaat hij. Thomas heel soepel en staat sterk op zijn benen. Danst als een vlindertje midden in de ring en houdt zijn overzicht goed over zijn tegenstander. Een linker hoek naar het lichaam van zijn tegenstander, een linker hoek naar het hoofd van zijn tegenstander. Zijn tegenstander denkt Thomas te raken met een korte rechtse hoek naar de kin van Thomas, maar die mist hij. Hij draait te ver door naar links, waardoor Thomas het gelegenheid ziet om een rechste directe knaller te plaatsen op het gelaat van zijn tegenstander. Goed gedaan Thomas! Thomas stapt uit naar het buitenafstand, zijn tegenstander blijft hem volgen, en geeft een zwakke rechtse directe in het gezicht van Thomas. Thomas neemt het over en beide boksers boksen op buitenafstand. Thomas stapt in op de halve buitenafstand en slipt rechts + plaatst een linker directe naar het lichaam van zijn tegenstander. Thomas stapt uit en slipt links + plaatst een rechter directe stoothand op het lichaam van zijn tegenstander, en zijn tegenstander mist Thomas telkens. Thomas krijgt een rechtse uppercut die maar half raak is en incasseert een linker voorhand van zijn tegenstander. Tegenstander komt met een rechter uppercut die niet echt raak is, maar geeft een linkse voorhand, gevolgd door een rechter hoek zwaai die Thomas moet incasseren. En daar komt de gong einde 2e ronde.

3e ronde: in zijn blauwe hoek krijgt Thomas een paar slokjes water en krijgt wat water in zijn nek om hem nog scherper te krijgen, goed blijven ademen, door de neus inademen en door de mond uitademen. Ondertussen krijgt hij tactische intstructies om de 3e ronde ook te winnen. Hij luister goed naar zijn coach. En daar komt de gong voor de 3e ronde. Beide boksers lopen naar het midden geven elkaar een handje, fair play, en beginnen te boksen. De eerste stoot ontvang Thomas. Geen probleem voor Thomas, hij opent de aanval door met zijn linker voorhand te gaan prikken op het hoofd van zijn tegenstander. Zijn tegenstander moet opschieten en punten scoren, hij staat op het punt te verliezen. De 3e en laatste ronde moet hij winnen op een KO van Thomas. Onder het boksen slipt Thomas naar rechts en plaatst een linker hoek op het lichaam van zijn tegenstander. Mooi raak, punt voor Thomas. Thomas slipt terug en gooit een rechtse stoothand linker voorhand hoek naar het lichaam gevolgd door een rechtse direce op het lichaam van zijn tegenstander. Thomas in de versnelling, en blijft knokken met goede stoten op het lichaam van zijn tegenstander. Tegenstander komt terug en valt aan door de stoten op zijn lichaam te blokken countert de tegenstander met een rechter uppercut linker hoek naar het lichaam van Thomas en geeft een rechtse stoothand op het gelaat van Thomas. Daar kan Thomas niks mee, doet h’m niks, en Thomas opent de aanval door een rechtse directe te plaatsen op de kin van zijn tegenstander, helaas mist hij de linker hoek net. Beide boksers boksen op het buitenafstand gevolgd door in te stappen op de halve binnenafstand. Dat had de tegenstander van Thomas beter niet kunnen doen, want hij moet een sterke rechtse directe van Thomas incasseren en valt met zwakke beentjes in de touwen. Wat een mooie rechtse directe stoothand van Thomas. Scheidsrechter komt er tussen maar geeft geen 8 tellen aan de tegenstander. Hij legt iets uit. Beide boksers mogen verder boksen. Tegenstander mist met zijn linker voorhand overgenomen door Thomas door een rechtse directe te plaatsen op het hoofd van zijn tegenstander. De tegenstander is aangeslagen door Thomas, en probeert op buitenafstand weg lopend van Thomas te boksen. Thomas is h’m aan het opjagen uit het midden van de ring. De tegenstander neemt het op een lopentje, maar Thomas laat h’m niet los, en bijt zich in het gevecht. Thomas mist met zijn rechtse directe hoek zijn tegenstander. En geeft een linker hoek. Weer mis maar Thomas is op jacht ruikt dat hij zijn tegenstander neer kan slaan. Thomas mist een paar slagen, maar plaatst een goede rechtse directe bij zijn tegenstander op het hoofd. Scheidsrechter komt te vaak tussen beide, en daar komt de gong. Einde 3e ronde.

Thomas de wedstrijd bokser van Boksclub Twente heeft op punten van zijn tegenstander gewonnen. Dit was ook de 1e boks partij van Thomas. De leden en het bestuur van Boksclub Twente feliciteren Thomas met zijn winst. Goed gedaan Thomas, op naar de volgende boks partij.

Bron/verslag na het bekijken van de video’s.

© Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.


Ons adres:

Boksclub Twente
Noorderhagen 16
7511 EL Enschede
Email: info@boksclubtwente.nl