Sterk boksende bokser uit de blauwe hoek Andy Gabriel


Enkhuizen – Sterk boksende bokser uit de blauwe hoek van Boksclub Twente, Andy Gabriel bokst tegen de sterke bokser uit de rode hoek Jaad Ahmad van Boksteam Vargas (hierna tegenstander afgekort TG genoemd). Het is een volle zaal en Berk en Cesar is samen met de boks coach en onze kersverse bestuurslid Koen mee gegaan (papa van Cesar).

Boksgala Zaterdag 25 mei 2024 TTV Olympia de Gouw

De 1e ronde: Beide boksers krijgen nog enkele instructie’s van hun boks coach. En worden geroepen door de scheidsrechter om naar het midden van de ring te komen. Nog even een babbeltje van de scheidsrechter en het boks wedstrijd kan beginnen. Andy bokser van Boksclub Twente heeft zich goed voorbereid op dit boks partij en is zeker van zichzelf. Dat kan je ook zien aan zijn blik in zijn ogen. Beide boksers geven elkaar de hand en wensen elkaar succes. Beide boksers terug in hun eigen hoek en daar gaat de gong af voor de eerste ronde. Andy pakt gelijk midden van de ring en begint met het dirigeren van de boks partij. Al snel heeft hij de overmacht op zijn TG Jaad Ahmad van Boksteam Vargas. Een eerste linker directe voorhand krijgt de TG van Andy te incasseren. Andy is aftastend aan het boksen. Stapt in- en uit op de buiten en de binnenafstand, en is gelijk de afstand aan het meten om een goede rechtse directe stoothand te plaatsen bij zijn TG. Blijft constant op de binnen afstand stappen en is zijn TG aan het plagen met zijn directe linker voorhand. En daar komt een mooie harde linker directe voorhand gevolgd door een rechtse hoek van Andy op het gelaat van zijn TG. Zijn TG moet achteruit boksen, en Andy stapt uit op de buitenafstand en stapt in op de binnen afstand. Andy blijft aanvallen en blijft zijn TG aan het opjagen. Andy veranderd constant van hoeken en blijft zijn TG plagen. Andy laat zijn tegenstander missen op een tweetje en een drietje en blijft draaien om zijn TG heen. Andy geeft een schijn stoot, en zijn TG trapt er in, en mist Andy, waarop Andy countert met een rechtse directe stoothand op het gelaat van zijn TG. Er word heen en weer geknokt, met treffers en missers, en het gaat er hard aan toe. Veel missers en geclincht van de TG. Andy ontwijkt ze goed en blijft counteren en blijft vooruit boksen. Het mooie is dat Andy zijn TG mooi onder druk zet. Een mooie rechtse directe stoothand vol op het linker wang van zijn TG die moet incasseren. De kop van de TG draait 90 graden naar rechts en Andy wilt het afmaken met een linker hoek maar die mist hij net. Jammer! TG krijgt nog een waarschuwing van de scheidsrechter dat hij zijn hoofd omhoog moet houden. En daar gaat de gong af voor de 1e ronde.

Na de boks partij even lekker hapje eten met de boksers van Boksclub Twente De 2e ronde: Andy krijgt van de boks coach nog enige instructies mee voor dat de gong af gaat en de helpers uit de ring moeten. Nog even een paar slokjes water, Andy is niet aan het zweten hij weet dat hij de boks partij gaat winnen. En daar gaat de gong af voor de 2e ronde. Andy pakt gelijk het midden van de ring en bokst uit het midden van de ring. Missers en treffers worden geplaatst door beide boksers. Andy incasseert een linker directe voorhand van zijn TG. Maar dat incasseert hij wel en gaat verder met het boksen. TG van Andy is de iets kortere bokser maar zoekt constant het clinchen met Andy op. Hij wilt op de binnen afstand slordig gaan boksen onder de kin van Andy. Op zoek naar een lucky treffer. Maar daar trapt Andy niet in en bokst fijn op de binnen zowel op de buitenafstand. Een mooie linker opstoot van Andy onder de kin van zijn TG. Andy blijft counteren en geeft een mooie linker directe voorhand naar zijn TG. Andy is de bere sterkere bokser uit de blauwe hoek van Boksclub Twente. Die weet dat hij de boks partij aan het dirigeren is. Er word heen en weer gestoten en geknokt met missers en treffers. Met meer treffers van Andy. Ik zie een achter uit boksende bokser uit de rode hoek. Die constant zijn hoofd aan het gebruiken is. De scheidsrechter stopt het gevecht en geeft een soort waarschuwing aan de TG van Andy. Nog laatste tien seconden en daar gaat de gong af... einde ronde 2.

De 3e ronde: De derde en de laatste ronde word er omgeroept in de boks zaal waar de boks partij word gehouden. Helpers en de boks coach moeten de ring uit. Beide boksers geven elkaar nog een handje en wensen elkaar succes met het laatste ronde. Andy direct in de aanval met een aantal mooie stoten. Ditmaal geen show moves van Andy. Geen Ali Shuffle 😊. Andy incasseert een linker hoek van zijn TG. Andy blijft counteren en neemt de aanval over door een aantal mooie treffers te plaatsen bij zijn TG. Die nu even niet weet waar hij is. Ik hoor Berk en Cesar roepen naar Andy. In the heat of the fight heeft Andy ook aanhangers/fans die mee gekomen zijn naar Enkhuizen. Super leuk dit! Ik zie dat de TG net als Big Bear George Foreman bokste tegen Ron Lyle (een slugfast was dat bokspartij tussen Foreman en Lyle) met zware lange hoeken Andy probeert te raken maar alle stoten zijn tevergeefs het doet Andy helemaal niks. Andy even op de buitenafstand boksen, zoekend om een harde stoot te plaatsen. Rechter stoothand mooi bij de kin van Andy. TG laat zijn linkerhand vallen en probeert Andy KO te slaan door linker hoeken te plaatsen. Andy heeft zijn TG in de hoek en tegen de ringen gezet en blijft zijn TG bombarderen met zijn harde smart vuisten. TG krijgt nog wat te horen van de scheidsrechter. Andy laat zijn TG missen en neemt het gevecht over door te counteren en dat doet hij prima. TG krijgt klappen op zijn gelaat van Andy die hij moet incasseren. En daar gaat de gong af, einde ronde 3.

De uitslag: twee één voor de bokser uit de blauwe hoek. Andy Gabriel bokser van Boksclub Twente heeft in Enkhuizen van zijn TG Jaad Ahmad van Boksteam Vargas gewonnen. Wij feliciteren Andy met zijn winst en zien hem graag weer boksen bij de volgende boks partijen.

Bron/Verslag: Bron: videobeeld 😊

© Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.


Ons adres:

Boksclub Twente
Noorderhagen 16
7511 EL Enschede
Email: info@boksclubtwente.nl