Wedstrijd bokser van

Cesar Bleeker (bokser van Boksclub Twente bokst tegen Ivar Klarenbeek van B.A.V. Frisia


Nationale Jeugddag B.A.V. Frisia in Leeuwaarden

Zondag 15 oktober 2023:

1e ronde:uit de blauwe hoek, de wedstrijd bokser van Boksclub Twente, Cesar Bleeker komt uit tegen de bokser uit de rode hoek, Ivar Klarenbeek van B.A.V. Frisia (hierna tegenstander genoemd). Cesar pakt meteen zijn plek in het midden van de ring en begint met zijn linker voorhand zijn tegenstander af te tasten. Hij blijft zijn tegenstander prikken met zijn linker voorhand en geeft tussendoor linkse voorhand directes op de hoofd van zijn tegenstander. Zo meet hij de afstand tussen hem zelf en zijn tegenstander, zodat hij straks een stevige rechtse directe stoothand kan plaatsen op de kin van zijn tegenstander. Cesar geeft een linkse rechtse directes op de hoofd van zijn tegenstander. Zijn tegenstander slipt op de rechter stoothand van Cesar naar links en wilt Cesar een linker hoek naar de lever geven. Dit lukt de tegenstander van Cesar niet en Cesar geeft een X aantal hoeken en opstoten naar zijn tegenstander. Zijn tegenstander is afwachtend en blijft kijken naar Cesar. Beide boksers staan midden in de ring om elkaar heen draaiend met directes, opstoten hoeken zijn ze elkaar aan het aftasten. Cesar geeft een lange linker hoek naar het hoofd van zijn tegenstander en mist maar komt direct terug met een rechter directe stoothand, weer mis. Tegenstander neemt de aanval over en countert met een linker hoek en een rechte directe, ook mis. Beide boksers zijn elkaar gewaagd, maar toch heeft Cesar, die een halve kop langer is dan zijn tegenstander, de overhand. Of lijkt het zo… schijn??? Cesar met de linker voorhand naar het lijf.. Cesar nogmaals een linker directe voorhand naar het lichaam van zijn tegenstander. Cesar moet een stapje achteruit doen, het lijkt erop dat Cesar een nieuwe aanval aan het voorbereiden is. Cesar houdt zijn dekking goed hoog met beide handen en kijkt door zijn dekking heen naar zijn tegenstander en plaatst een dubbele linkse directes op het hoofd van zijn tegenstander gevolgd door een rechtse directe. Cesar blijft draaien om zijn tegenstander. Zijn tegenstander valt aan met lange vlaggerige hoeken maar Cesar stapt weg en neemt de buitenafstand en neemt zijn plek in het midden van de ring en bereid een volgende aanval van stoten uit: schijn linkse voorhand linker directe rechter directe linker directe naar het hoofd en weer de rechtse cross overheen op het gelaat van zijn tegenstander. Zijn tegenstander neemt de aanval over met een X aantal combinaties maar komt er niet doorheen. Cesar countert en maakt gebruik van zijn lange armen en plaatst een linker directe linker directe schijn linker directe maar plaatst de rechter hand niet en gaat op buitenafstand boksen waardoor zijn tegenstander de kans krijgt om een linkse en een rechtse directe te plaatsen, maar niet raak natuurlijk Cesar boksend vanuit het midden van de ring houdt de overzicht op zijn tegenstander. Laat zijn tegenstander af en toe uit boksen, en neemt de aanval over met linkse en rechtse directes maar die niet landen op het gelaat van zijn tegenstander. Er word door beide boksers over en weer gestoten, zonder enige resultaat, veel missers zoals directes die niet neerkomen of hoeken die in de lucht blijven hangen. Cesar houdt de overhand blijft uit de midden van de ring boksen, en blijft om zijn tegenstander heen boksen. Cesar laat zijn voorhand vallen, daar ziet zijn tegenstander een gaatje en prikt met een lange rechtse hoek op het hoofd van Cesar. Geen echte harde voltreffer, maar wel een punt. Cesar geeft een linker die niet raakt, gevolgd met een rechtse stoothand raak, krijgt er direct één terug en de scheidsrechter grijpt in. Verteld beide boksers iets, maar wat….???? 10 tellen voordat de gong gaat valt Cesar aan met een reekst mooie stoten op het lijf en hoofd van zijn tegenstander. Op naar de 2e ronde.

2e ronde: terug in zijn blauwe hoek krijgt Cesar instructies van zijn coach. Tactische intstructies hoe hij zijn tegenstander kan raken. Bij boksen draait het om niet geraakt te worden maar wel je tegenstander raken. Goed doorademen. Een paar slokjes water, zweet uit de ogen en van de voorhoofd afvegen met de handdoek. De hoofdbeschermer even goed zetten. Cesar kan niet goed zien, omdat zijn hoofdbeschermer (cap) steeds over zijn ogen heen valt. En daar gaat de gong. Cesar pakt meteen de midden van de ring in en begint aan een reeks aantal stoten bestaande uit lange directes, hoeken. Zijn tegenstander knokt met Cesar mee, geeft Cesar een soort stopstoot met zijn linker of hij tast de afstand af met Cesar om een rechtse directe te plaatsen. En dat laatste moet Cesar even incasseren. Cesar land met zijn beide vuisten op het gezicht van zijn tegenstander. Zijn tegenstander probeert nu onder de stoten van Cesar te komen en probeert te clinchen met Cesar. Beide boksers raken elkaar op hun hoofden, Cesar geeft maar moet ook een paar stoten van zijn tegenstander incasseren. Cesar krijgt in het gevecht een lange linkse directe voorhand van zijn tegenstander waardoor zijn hoofd ietsje naar achteren kiept. Maar voor Cesar geen enkel probleem, hij incasseert en knokt verder met zijn tegenstander. Cesar neemt de buitenafstand, en gaat nu even op buitenafstand boksen. Even herstellen van de lange directe voorhand die hij net had gekregen. Cesar geeft een linker hoek, mis. Cesar stapt links en geeft een rechtse directe stoothand maar raakt net niet zijn tegenstander. Cesar moet nu wel achteruit blijven boksen. Maar knokt dapper mee met zijn tegenstander, die bij Cesar onder de kin probeert te komen om een hoek te plaatsen of om te gaan clinchen. Zijn tegenstander kiest ervoor om te gaan clinchen met Cesar. Cesar laat af en toe zijn linker voorhand zakken dan normaal, hij probeert zijn tegenstander erin te luizen en plaatst een linker schijnstoot, geeft een linkse directe voorhand, linkse directe voorhand. Cesar bokst achteruit en laat zijn tegenstander uit boksen door de stoten/hoeken van zijn tegenstander mis te laten slaan. Cesar laat zich volgen door zijn tegenstander, want de tegenstander is erop uit om te clinchen en te gaan hoeken. Cesar heeft de plannetje door van zijn tegenstander. Cesar stapt over om vooruit te boksen, en gaat jagen op zijn tegenstander door zijn linkerhand te gebruiken. Cesar blijft prikken met zijn linkerhand, wij wachten op de sterke rechste directe stoothand van Cesar. Wanneer gaat Cesar zijn rechtse directe stoothand plaatsen?! Tegenstander van Cesar is moe, dat kan je wel zien aan zijn houding en dat hij telkens wilt clinchen met Cesar. Cesar heeft hem gesloopt, tegenstander is uitgeput, laat zijn dekking af en toe vallen, zijn tegenstander wilt clinchen, Cesar stapt naar de kant en zijn tegenstander struikelt over zijn eigen voeten en valt neer zo met de handen omhoog ik ben gevallen. Tja jonge dat is nou technisch boksen van Cesar, hij bokst en hij bokst technisch. Van de scheidsrechter moet de tegenstander van Cesar opstaan en verder boksen. De tegenstander van Cesar blijft naar voren strompelend boksen en probeert weer met Cesar te clinchen, en Cesar clincht mee en tilt zijn tegenstander op. En de scheidsrechter grijpt in. Dat mag niet en krijgt een melding van de scheidsrechter. Of nog beter… de tegenstander is gewoon geslopen. Door de technisch sterkere bokser Cesar. Laatste 10 tellen voor de gong, beide boksers nemen en geven. Cesar incasseert een linkerhoek van zijn tegenstander. Niet te dichtbij Cesar! Over en weer word er gebokst. Cesar prikt net door de dekking van zijn tegenstander heen met een rechtse directe stoothand in het gelaat van zijn tegenstander, waar zijn hoofd naar achteren knikt. Maar komt sterk terug met een rommelige rechtse uppercut onder de kin, en een linker hoek op het gezicht van Cesar. Denk dat de jury dat wel als een punt voor de tegenstander zullen toerekenen. De opstoot en hoek komen meer half aan dan vol in het gezicht van Cesar. Als ik het goed zie, stoot de tegenstander van Cesar steeds met de binnenhand. Denk dat de jury ook wel ziet. Maar daar gaat de gong, einde ronde 2.

3e ronde: bij de coach in het blauwe hoek een minuutje rusten, slokje water drinken en de nodige informatie van de coach die Cesar nodig heeft. Helpers weg ronde 3. Cesar neemt snel zijn plek in het midden van de ring en gaat er vol in boksen. Heen en weer word er gestoten en er komen een paar stoten door die raak zijn bij beide boksers. Beide boksers clinchen, er word gebokst. Cesar tilt zijn vuisten omhoog kom maar knokken. En gaat het boksen vol aan… één twéé directes meot Cesar incasseren, maar ook zijn tegenstander moet incasseren. Beide boksers zijn in de 3e ronde best moe geworden, nu is het doorzetten, stamina, uithoudingsvermogen. Wie heeft de langste adem, of wie is de slimste technische bokser. Voor ons is dat Cesar natuurlijk. Zijn tegenstander gaat in clinch met Cesar, op zijn beurt legt Cesar zijn handen om de nek van zijn tegenstander en trekt hem naar beneden. Beide boksers zijn moe. Maar er klopt iets niet, Cesar krijgt een paar stoten op zijn achterhoofd. De hoofdbeschermer (cap) van Cesar valt steeds over zijn ogen heen, zodat Cesar bijna geen zicht meer heeft op zijn tegenstander. Ziet de scheidsrechter dit niet? Uit de clinch krijgt Cesar een rechste hoek te verwerken. Komt terug met een ééntje twéétje directes. En hopppp weer gaat de tegenstander clinchen met Cesar. Cesar valt aan met een linker directe rechter directe gevolgd door een linker hoek naar het hoofd van zijn tegenstander. En komen weer in de clinch. In de laatste 3e ronde word er veel geclincht door de tegenstander van Cesar. Beide boksers zijn heen en weer aan het stoten, waar beide boksers treffers en missers plaatsen. Cesar plaatst een linker uppercut wanneer zijn tegenstander omlaag gaat en krijgt het vol op het voorhoofd. Hij komt terug met een lange rommelige rechter hoek. Daarna gaat de tegenstander vol op in de clinch. Hij bokst uit de clinch omdat Cesar de best technische bokser is. Laatste 10 tellen in de 3e ronde, er word veel geclincht en gehaakt. Na de gong van de 3e ronde klaagt Cesar nog even bij de scheidsrechter, dat zijn tegenstander steeds op zijn achter hoofd sloeg. Daarom viel de hoofdbeschermer (cap) ook over zijn ogen heen.

Voor ons is Cesar de betere en technische bokser van deze bokspartij. En voor ons de winnaar. Cesar bedankt voor de geweldige boks partij die je hebt neer gezet. Op naar volgende bokspartij! Leeuwen geven niet op!

Bron/Verslag: na het bekijken van videoopnames

© Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.


Ons adres:

Boksclub Twente
Noorderhagen 16
7511 EL Enschede
Email: info@boksclubtwente.nl