Insel Cup 2024 Hamburg

Uit de blauwe hoek Xavier Etnal bokst tegen Peggham Balutsch van HSC Harburg HH uit de rode hoek


Zaterdag 10 februari 2024:

Insel Cup 2024 Hamburg Duitsland: Uit de rode hoek Xavier Etnal bokst tegen Peggham Balutsch van HSC Harburg HH (hierna: tegenstander genoemd).

De 1e ronde: Jermaine uit de blauwe hoek bokst tegen de stugge stevige bokser uit de rode hoek Peggham Balutsch van HSC Harburg HH. Daar komt Jermaine de ring instappen, naast zich staat zijn boks trainer van Boksclub Twente. Jermaine “eye of the tiger”, is zeker dat hij de boks wedstrijd zal gaan winnen. Een paar tactische instructies van de trainer. Ring frei und runde 1. Jermaine lekker op zijn gemak aan het boksen uit de midden van de ring. En blijft met zijn linker voorhand prikken op het voorhoofd van zijn tegenstander. Die een kopje kleiner is dan Jermaine. Jermaine plaatst een rechtse directe stoothand. Tegenstander komt terug met een countertje rechter stoothand linker voorhand naar Jermaine. Jermaine slaat de aanval af door op de buitenafstand te stappen en neemt het over. Een snelle bokser is de tegenstander die meer heeft van het counteren. Jermaine boksen uit de midden van de ring en is de boks wedstrijd aan het bepalen. Tegenstander wacht op een aanval van Jermaine zodat hij kan counteren met een tweetje en een ééntje of een hoekje links of rechts. Maar Jermaine heeft hem al door. Jermaine incasseert een paar stoten van de tegenstander. Een mooie linker directe voorhand van Jermaine op het gelaat van zijn tegenstander die een stapje terug moet doen om even bij te komen. Tegenstander valt aan, Jermaine stapt uit naar de buitenafstand en slaat de aanval van zijn tegenstander af mooi gedaan Jermaine. Jermaine jaagt zijn tegenstander op, en krijgt een gelukstreffer van zijn tegenstander die hij moet incasseren. Tegenstander blijft nu boksen aan de kant van de touwen en danst om Jermaine heen, blijft op de buitenafstand boksen door telkens een aanval te openen met een counter. Einde ronde 1.

De 2e ronde: De gong voor ronde 2 gaat… Jermaine gaat direct in de aanval maar eindigt in een clinch met zijn tegenstander. Er word even geworsteld er worden wederzijnds treffers en missers geplaatst door beide boksers. Beide boksers zijn goede wedstrijd boksers. Jermaine incasseert, blijft boksen uit de midden van de ring. Jermaine geeft een mooie linker directe voorhand en laat zijn tegenstander goed missen. Mooi gedaan Jermaine. Beide boksers incasseren, Jermaine geeft een prachtige korte rechtste directe stoothand op het gelaat van zijn tegenstander die vol op de rechter stoot van Jermaine oploopt. Netjes Jermaine goed gedaan. Jermaine doet iets meer dan zijn tegenstander. Mist een paar mooie treffers bij zijn tegenstander. Jermaine laat zijn tegenstander missen en slaat de aanval af. Een dubbele linker directe van zijn tegenstander, ook die zijn mis van de tegenstander. Einde ronde 2.

De 3e ronde: Jermaine gaat in de aanval en geeft een prachtige directe linker voorhand op de hoofd van zijn tegenstander. Beide boksers tasten elkaar af met hun linker directe voorhand. Jermaine boksend uit de midden van de ring is zelfverzekerd en is op het moment de wedstrijd aan het bepalen. Een linker directe voorhand land op het hoofd van de tegenstander, die countert met een rechtse hoek naar het hoofd van Jermaine. Maar wel een dikke misser van de tegenstander die direct gaat clinchen met Jermaine. Nieuwe aanval van de tegenstander, gaat naar het lichaam en komt met een linker lange hoek naar het hoofd van Jermaine. Er word heen en weer gebokst met mooie treffers geplaatst door beide boksers. Maar de tegenstander mist nog meer dan Jermaine die de boks wedstrijd aan het dirigeren is. De zaal is vol met publiek, de mekka van het boksen met meer dan 22 verenigingen die gevestigd zijn in Hamburg Duitsland. Terug naar de wedstrijd, Jermaine zelfverzekerd, bokst met de dekking laag en draait om zijn tegenstander heen. Een treffer van de tegenstander en ze gaan clinchen. Jermaine is mooie aan het boksen, maar heeft ook een x aantal missers geplaatst bij de tegenstander. Jermaine is de wedstrijd aan het bepalen en probeert de laatste ronde nog naar zich toe te trekken. Gaat het Jermaine het lukken om de ronde naar zich toe te trekken? Jermaine plaatst een harde rechtse directe stoothand binnen door op het hoofd van zijn tegenstander, die ook gelijk met een linker hoek mikt op het hoofd van Jermaine. Tegenstander hoort van de scheidsrechter dat hij niet binnenhand mag stoten. En de wedstrijd gaat verder. Er word nog net voor de gong af gaat een prachtige rechtste directe stoothand geplaatst op het hoofd van de tegenstander. Die daar wel even een U tegen moet zeggen. Mooi gedaan Jermaine. Einde ronde 3.

De uitslag: Er word hard geapplaudisseerd door het publiek voor beide boksers. Wie word de winnaar van de boks partij? En de winnaar van de boks partij word…. uit de rode hoek Peggham Balutsch. Jermaine heeft een mooie boks partij neergezet en voor ons is Jermaine de winnaar van de boks partij. Bedankt voor de mooie boks wedstrijd Jermaine. Op naar de volgende boks wedstrijden.

Bron/Verslag: videobeelden

© Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.


Ons adres:

Boksclub Twente
Noorderhagen 16
7511 EL Enschede
Email: info@boksclubtwente.nl