Insel Cup 2024 Hamburg

Uit de rode hoek Andy Gabriel bokst tegen Arwaj Orlando van Team Berlin uit de rode hoek


Zaterdag 10 februari 2024:

Insel Cup 2024 Hamburg Duitsland: Uit de rode hoek Andy Gabriel bokst tegen Arwaj Orlando wedstrijd bokser van Team Berlin (hierna: tegenstander genoemd).

De 1e ronde: Een volle zaal met toeschouwers in Hamburg bij de Insel Cup 2024. Het was een heen ritje van drie en een halve uur auto rijden. De wedstrijd boksers zullen door het reizen ook wel een beetje vermoeid zijn geraakt. Hamburg de stad waar de meeste boks verenigingen samen bij elkaar zitten. Word ook wel de Mekka van het boksen genoemd in Hamburg. Maar nu terug naar de boks partij tussen Andy en zijn tegenstander. Jullie kennen Andy wel met zijn “Ali Shuffle”, een goede bokser. Een halve koppie kleiner dan Andy, maar wel een gespierde stevige bokser heeft Andy voor zich staan. Die direct de aanval opent uit de midden van de ring. Andy houdt zijn handen mooi hoog en zijn tegenstander onder druk zet door een heleboel plaag stootjes te geven. Tegenstander van Andy, erg beweeglijk, lenig en slipt heen en weer van links naar rechts en van rechtst naar links, en duikt ook goed weg van de stoten die Andy aan het afvuren is. Voor Andy is dit even iets anders, even aanpassen en plaatst een prachtige rechtse opstoot onder de kin van zijn tegenstander die half mis is. Maar dat is wel schrikken voor de tegen partij. Een één tweetje van Andy op het hoofd van de tegenstander. Die geen antwoord weet dan alleen maar de stoten van Andy te ontwijken. Een tegenstander die rechts voor staat. Een gesloten en een hoge dekking heeft, en goed kan slippen duiken en kan stappen. En daar komt weer een prachtige rechtse opstoot van Andy onder de kin van zijn tegenstander die het moet incasseren. Een paar rake stoten van de tegenstander die Andy moeiteloos incasseert. Een stugge kleine bokser die goed kan bewegen op zijn benen. Andy gaat ook rechts voor staan zou hij dat wel doen? Ja hij doet het en brengt maakt het zijn tegenstander erg moeilijk. Andy in de hoek, er worden heen en weer keihard gebokst met treffers en missers. Andy de slimme bokser pakt al de 1e ronde. Einde ronde 1.

De 2e ronde: Tactische instructies van de boks trainer van Boksclub Twente krijgt Andy nog even te horen. Een slok water en de gong voor de 2e ronde gaat in. Andy direct naar de midden van de ring en er word geknokt. Er vallen rake klappen van beide boksers. Maar de sterkere bokser is de bokser uit Enschede van Boksclub Twente. Alle hoeken van de ring worden goed gebruikt door beide boksers. Respect voor beide boksers. Even een tip van de scheidsrechter naar beide boksers toe, niet binnen handschoen stoten. En de boks partij word vrijgegeven door de scheidsrechter. Beide boksers in de midden van de ring. Treffers van beide kanten. Sterkere bokser Andy Gabriel, die het te doen heeft met een rechts voorstaande bokser. Mooie dekking Andy. Linker hoek, rechter hoek van de tegenstander landen op de dekking van Andy. Andy aan het meten met zijn linker voorhand. De afstand meten om een harde rechtse directe stoothand te plaatsen bij zijn tegenstander. Andy doet het prachtig. En geeft een prachtige linker hoek op de punt van de kin van zijn tegenstander die in dekking moet gaan. En Andy laat een aantal bommetjes los op zijn tegenstander die in dekking blijft. Andy laat zijn tegenstander even boksen, en neemt het over door een mooie linker directe voorhand te plaatsten. Andy incasseert een rechte hoek van zijn tegenstander, die hij incasseert met zijn kin. Maar daar word Andy juist Happy van en neemt de aanval over door de aanval over te nemen van zijn tegenstander en bokst de 2e ronde helemaal uit. Ronde 2 gaat zeker naar Andy.

De 3e ronde: Andy krijgt tactische instructies van zijn boks coach in zijn hoek. En daar gaat de gong voor de 3e ronde. Andy opent de aanval al direct door zijn rechtse vuist onder de kin van zijn tegenstander te zetten. Hij zet zijn tegenstander gelijk onder de druk en plaatst prachtige stoten met zijn beide handen. Er word heen en weer mooi gebokst, door treffers van beide boksers. De harde rake klappen krijgt de tegenstander van Andy te incasseren. Andy voert de druk op zijn tegenstander met korte directe’s op het gelaat van zijn tegenstander die in dekking moet gaan en geen antwoord heeft op de rake klappen van Andy. En daar komt een rechtse opstoot op de kin van de tegenstander gevolgd door een linkse hoek op het hoofd van de tegenstander die licht aan het wankelen is en erg vermoeid is geraakt door het incasseren van harde stoten van Andy. Tegenstander gaat clinchen, heeft geen antwoord gevonden. Blijft de stoten van Andy incasseren. Nog een paar seconden en de bel voor de 3e en laatste ronde gaat af.

De uitslag: de winnaar van deze boks partij is Andy Gabriel uit de rode hoek die voor Boksclub Twente bokst. Gefeliciteerd Andy met je winst. Op naar de volgende boks partij.

Bron/Verslag: videobeelden

© Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.


Ons adres:

Boksclub Twente
Noorderhagen 16
7511 EL Enschede
Email: info@boksclubtwente.nl