Open Dag bij de

Open Dag Zondag 10 september 2023 Boksclub Twente, Enschede

Hier een aantal leuke foto's van de afgelopen middag bij de Boksclub Twente van de "Open Dag". Het weer deed goed mee, en het publiek liep de hele middag mooi door. Het was best warm weer, en de zon was heet, maar in de bokszaal was het lekker koel. Mensen die belangstelling hebben in het boksen zijn gekomen en hebben, onder het genot van een stukje cake en koffie, voldoende informatie gekregen over het boksen bij de Boksclub Twente aan de Noorderhagen 16 in Enschede. Een rondleiding door het Boksclub Twente gebouw vonden de bezoekers prachtig!

Niet alléén mannen toonden interesse, maar ook dames hadden interesse in het boksen. Dan trekken we toch even de bokszakhandschoenen aan M/V. De bokszakhandschoenen hadden we alvast klaar gelegd als leenmateriaal op de banken. Ook de pads lagen klaar. Wie interesse had, heeft onder begeleiding, even lekker gestoten op de bokszak, en is op de pads gaan boksen. Een paar rondjes boksen op de bokszak en/of op de pads. Even aanvoelen hoe leuk boksen kan zijn. En of ze wilden boksen? Ja..! dat wilden de mensen. Man(nen) en vrouw(en) hebben interesse in het boksen bij de Boksclub Twente. Flyers en stickers zijn mee gegeven... aangegeven dat we ook aanwezig zijn op facebook Boksclub Twente en op het internet www.boksclubtwente.nl.

5 dagen in de week boksen... week in, week uit van Maandag t/m Donderdag boksen voor de groep Beginners, Recreanten en Gevorderden M/V van 19:00 uur t/m 20:00 uur en op de zondag morgen van 11:00 uur t/m 12:00 uur. En de groep wedstrijd boksers M/V van Maandag t/m Donderdag van 20:15 uur t/m 21:15 uur. Alle informatie is mondeling en/of via flyers en stickers zijn mee gegeven aan de bezoekers.

Ondertussen gaven de beginners- recreanten- en de gevorderden samen met de wedstrijds boksers van Boksclub Twente een demonstratie van tik- en spelboksen. Er werd touwtje gesprongen, op de bokszak gebokst, padswork en ga zo maar door. De middag werd goed gevuld met informatie over boksen bij de Boksclub Twente.

Het publiek liep de hele middag goed door tot 17u00 uur. Op het laatste moment kwamen er nog belangstellende mensen binnenstappen en kregen ook hun informatie over het boksen van ons mee. Ook hebben ze flyers en stickers mee gekregen. Kortom mensen kwamen en gingen. Boksclub Twente zal nog meer "Open Dag" gaan houden. Maar daarover later nog meer.

Heb je de "Open Dag" van vandaag gemist..? Geen nood, er zal zeker nog een "Open Dag" gehouden worden, hou daarom de facebook pagina en de website www.boksclubtwente.nl in de gaten voor een eventuele vervolg.

"Open Dag" bij de Boksclub Twente werd georganiseerd en aangeboden door de bestuur en leden van Boksclub Twente aan de bezoekers. Met dank aan de bestuur en de leden van Boksclub Twente.

Bron: Nejat Kara Sr^ - Admin www.boksclubtwente.nl


Foto's zijn gemaakt door Nejat Kara Sr^

De foto's zijn door Nejat Kara Sr^ gemaakt

© Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.


Ons adres:

Boksclub Twente
Noorderhagen 16
7511 EL Enschede
Email: info@boksclubtwente.nl